Winter 2015

Ruim 300 kilometer dijk aan de kust van Zeeland is dit jaar versterkt met gebruikmaking van geosynthetics. De zeewering is daarmee voor ten minste de eerste vijftig jaar volledig veilig.

TenCate heeft geosynthetische materialen geleverd voor die dijken langs de Oosterschelde en de Westerschelde die onvoldoende bescherming zouden bieden in het geval van een zogeheten superstorm. Met materialen als TenCate Bidim®, TenCate Geolon® en TenCate geocomposiet is in 2015 totaal 325 kilometer dijk versterkt en aan de actuele norm aangepast.

geosynthetics dijkversterking zeeland cadzand

Een dijk moet bescherming bieden tegen hoge waterstanden en krachtige golven. In Zeeland geldt een veiligheidsnorm van 1: 4000. Dit betekent dat een dijk een superstormvloed die gemiddeld eens in de 4.000 jaar voorkomt moet kunnen weerstaan. Ter vergelijking: in de omgeving van Rotterdam is de norm 1:10.000 en statistisch gezien doet een watersnood als die van 1953 zich eens in de 250 jaar voor. Na deze watersnoodramp zijn alle dijken opgehoogd. Op de meeste glooiingen ligt steenbekleding. Beton en stenen zorgen voor stevigheid van de dijk, maar de sterkte ervan bleek niet overal voldoende.

geosynthetics dijkversterking zeeland murat

Een dijklichaam wordt gemaakt van zand. Om te voorkomen dat dit zand en de fundering door erosie wegspoelen, wordt geotextiel als een filterlaag aangebracht tussen het zand en de betonnen hillblocks en stenen. Hillblock is een dijksteen of taludblok voor een significant sterkere golfremming en minder golfoploop dan bestaande oeverbescherming. Toepassing van het Hillblock betekent dat dijken minder  of soms zelfs helemaal niet hoeven te worden verhoogd. Door zijn vorm en gewicht is het Hillblock stabieler en gemakkelijker te plaatsen.

geosynthetics dijkversterking zeeland plaatsing hillblocks

Plaatsing van Hillblock elementen bij de Noordwaard Polder (foto ©Hillblock) 

TenCate leverde drie typen geosynthetics: TenCate Geolon® PP50 (type 1) voor de top van de dijk, TenCate Bidim® S61 voor het centrale orgaan van de dijk (type 2) TenCate geocomposiet FR-X (type 3), een combinatie van twee geotextielen, voor de teen van de dijk. Het werk vond plaats tussen 1 april en 1 oktober, dus voor aanvang van het stormseizoen. 

geosynthetics dijkversterking zeeland ronding

Werk aan een dijk kan alleen deze zes maanden van het jaar plaatsvinden. Tijdens deze periode bloeien planten bloeien, nestelen vogels en brengen mensen hun vrije tijd in de buurt van de dijken door. Werkzaamheden als deze vergen veel tijd, overleg en goede samenwerking met alle betrokken partijen. Een campingeigenaar ziet alle werkzaamheden uiteraard het liefst afgerond voor de start van het toeristische seizoen. Soms is het niet mogelijk vroeg in het voorjaar te starten vanwege broedende vogels. Voor natuur- en milieubehoud zijn vergunningen en ontheffingen nodig. 


Zie ook de video.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)