Winter 2015

De Pioneer Mountains Scenic Byway in de Amerikaanse staat Montana heeft te lijden van vorstschade. Scheurvorming levert gevaar op voor automobilisten. Toepassing van TenCate Mirafi® RS280i als versterkende onderlaag en TenCate Mirafi® H2Ri om de vorstschade te beperken, betekent een aanzienlijke vermindering van de scheurvorming. Dat komt de verkeersveiligheid sterk ten goede.   

De Pioneer Mountains Scenic Byway in Beaverhead-Deerlodge National Forest in Montana (US) is een mooie route. De weg voert door verschillende en zich regelmatig verheffende landschappen. Minder aantrekkelijk is het wegdek. Dat vertoont flinke scheuren, die een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. 

geosynthetics pioneer mt 1-Before-Problem

Situatie voor de herstelwerkzaamheden (winter 2013)

De vorstschade eist jaarlijks onderhoud en herstel. Eerdere maatregelen leidden niet tot een structurele verbetering; regelmatig herstel bleef noodzakelijk. De belangstelling van de autoriteiten van de Western Federal Lands Highway Division van het ministerie van Verkeer ging daarom uit naar de gepatenteerde waterfadrijvende mogelijkheden van TenCate Mirafi® H2Ri om de gevolgen van de vorst te beperken.  

geosynthetics pioneer mt during installation h2r

Vanwege de grondwaterspiegel moest worden volstaan met een dunne onderlaag onder het plaveisel. De oplossing was TenCate Mirafi® RS280i als versterkende laag. 

geosynthetics pioneer mt during installation

Het traject werd onder handen genomen, voorzien van een vochtregulerende laag TenCate Mirafi® H2Ri een versterkende laag TenCate Mirafi® RS280i en geplaveid. Nu, twee winters later, is dit weggedeelte nog steeds vrij van scheuren of barsten. Overtollig water wordt snel afgevoerd alvorens het kan opvriezen. Het is de wens van de lokale autoriteiten met deze methode een groter deel van het traject te verbeteren, zo gauw dat budgettair mogelijk is. 

geosynthetics pioneer mt -During-H2Ri-RS280i

TenCate Mirafi® RSi is een serie geosynthetics voor grondwapening en stabilisatie van spoor- en autowegen, versterking van taluds, voorkoming van uitstroming van grond en bescherming tegen erosie.


Zie ook de product demo

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)