Winter 2015

Op tal van plekken in de wereld ontbreekt het aan mogelijkheden voor jongeren om te sporten, onderwijs te volgen en zich in sociaal opzicht te ontwikkelen. Het TenCate Field in a box™ systeem van TenCate Grass verbindt sport met sociale, educatieve en economische doelstellingen. 

Het systeem kan bijdragen aan de werkgelegenheid en versterking van de lokale gemeenschap. Met Field in a box™ kunnen bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid in praktijk brengen. Het geïntegreerde systeem speelt ook in op de 17 global goals van de VN voor duurzame ontwikkeling.   

grass field in a box op locatie

TenCate Field in a box™ is een geïntegreerde, kant-en-klare oplossing in één container van 84 m3. De container bevat alle componenten voor een sportveld van 20 x 40 meter, waaronder een kunstgrasmat, ondergrond en boarding. Het veld is geschikt voor sporten als voetbal, rugby, hockey, cricket en handbal. Het systeem combineert de technologie en nieuwste materialen van TenCate Grass en TenCate Geosynthetics, waaronder TenCate Accorder® voor de onderbouw. Optioneel leverbaar zijn GreenSource® voor waterfiltratie, outdoorweefsels voor omheining en overkapping en met digitale inkjettechnologie aangebrachte, klantspecifieke bedrukking.

grass field in a box group

TenCate Field in a box™ geeft ook impulsen aan de lokale economie. Bij de aanleg worden namelijk lokale aannemers, leveranciers van materialen en installateurs betrokken. Als het veld er ligt, wacht werk in bijvoorbeeld toezicht, onderhoud en beheer. Voor de kennisoverdracht inzake installatie en onderhoud zorgt TenCate voor een engineer. Met het creëren van infrastructuur voor onderwijs en gezondheidszorg ontstaat werkgelegenheid voor onderwijzers, coaches, trainers, maatschappelijk werkers en mensen in de gezondheidszorg. Vanuit het kunstgrasveld als epicentrum kan bedrijvigheid ontstaan. De beschikbaarheid van irrigatiewater maakt kleinschalige landbouw mogelijk. Door ledverlichting bij het centrum ontstaan mogelijkheden voor kleinschalige industrie en dienstverlening. Het vergroot de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking.

grass field in a box cricket

Voor uitbreiding van de functies van het sportveld gaat TenCate partnerschappen aan met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Deze ngo’s zijn ingevoerd in de lokale situatie, hebben expertise in het opzetten en begeleiden van programma’s en kunnen lesmaterialen en dergelijke beschikbaar stellen. 

TenCate Field in a box™ kan alleen in zijn opzet slagen door financiële ondersteuning van het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven stellen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid geld beschikbaar voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling. Het TenCate Field in a box™ systeem is bij uitstek een manier om hun maatschappelijke betrokkenheid in praktijk te brengen. 

UN 17 goals

Op 25 september 2015 hebben de Verenigde Naties zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling geformuleerd. Realisering van deze Sustainable Development Goals moet ertoe leiden dat de wereld in 2030 vrij is van armoede, honger en ziektes en dat er oplossingen gevonden zijn voor problemen op het gebied van water, sanitatie, klimaat en energie. Met TenCate Field in a box™ speelt TenCate in op deze 17 global goals. Ook diverse multinationals schaarden zich inmiddels achter deze doelstellingen. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)