Winter 2015

TenCate Geosynthetics Americas leverde TenCate Geotube® units ten behoeve van een omvangrijk milieuproject bij Onondaga Lake, ten noordoosten van Syracuse in de staat New York.   

Ten gevolge van ruim een eeuw industriële activiteit aan de oevers van het 12 km2 grote meer was de waterkwaliteit ervan sterk verslechterd.  

geosynthetics Lake Onondaga 3

Lake Onondaga 

gebruikte TenCate Geotube® units om de 1,6 miljoen m³ verontreinigd slib in te ontwateren en als vaste stof permanent op te slaan (inzetfoto). Dit gebeurde op een nabij gelegen terrein. Het gefilterde water wordt via waterzuiveringsinstallaties teruggepompt in het meer. Het is de grootste baggeroperatie met geotextiele containers in Noord-Amerika.

geosynthetics Lake Onondaga 3 opslag
Het vervuilde slib werd opgeslagen in TenCate Geotube® containers nabij het meer (rechts op de foto) 

Het project nam in 2012 aanvang. Eerder dan gepland kon het worden voltooid. Tot grote tevredenheid ook van Parsons Engineering. Het bedrijf prees het systeem, de ervaring, technische kennis en de snelheid van handelen van TenCate Geosynthetics Americas. De grote schoonmaak resulteerde in verbetering van de waterkwaliteit en het leefgebied voor vissen en wilde dieren, verbetering van de recreatieve mogelijkheden en betekent een bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)