Winter 2015

Waar snelweg I-64 in St. Louis de Missouri oversteekt, verrijst een nieuwe brug. Vanwege de bodemgesteldheid en het grondwaterpeil onder de rijbanen naar en van de brug drong het ministerie van Verkeer en Waterstaat van Missouri aan op een innovatieve bouwkundige oplossing. Die werd gevonden in toepassing van TenCate Mirafi® H2Ri.

daniel boone bridge old situation
Daniel Boone Bridge voor aanvang van de uitbreiding en wegwerkzaamheden

De Daniel Boone Bridge in westelijk St. Louis (Missouri, Verenigde Staten) dateert van de dertiger jaren van de 20e eeuw. De markante overspanning tilt hier de I-64 over de Missouri River. Toentertijd was van interstatelijk verkeer nauwelijks sprake. De nu ongeveer 80-jarige brug is dus niet berekend op het huidige verkeersaanbod. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk, wat voor overlast zorgt en risico’s met zich meebrengt voor wegwerkers. Daarbij heeft het huidige brugdeel in westelijke richting drie smalle rijbanen, wat tijdens de spits al gauw tot files leidt. Daarom werd besloten tot uitbreiding met een overspanning aan de oostzijde voor zowel auto’s als fietsers en voetgangers. 

geosynthetics daniel boone 20676184333 

Het gebied waarop de wegen naar de op- en afritten liggen kent een verzadigde bodemgesteldheid. Dat vraagt om drainerende en waterafvoerende materialen onder het plaveisel. De verantwoordelijke wegenbouwkundige besloot daarom de mogelijkheden te benutten die TenCate Mirafi® H2Ri biedt. 

De nieuwe brug wordt opgebouwd stroomopwaarts van de twee bestaande bruggen. 

geosynthetics daniel boone installation

Als deze brug is voltooid, zal het verkeer in oostelijke richting gebruikmaken van de nieuwe brug. Het naar het westen rijdende verkeer wordt dan over de huidige oostelijke brug geleid.

daniel boone bridge tencate mirafi

In eerste instantie bracht men zo’n 6.000 m2 TenCate Mirafi® H2Ri aan, later nog eens 68.000 m2. Een hoosbui na installatie bewees meteen de waarde van het materiaal. 

Begin 2016 zal een aantal verbindende aan- en afvoerwegen gereed zijn, evenals het fietsers- en voetgangerspad op de nieuwe brug. Vervolgens ontmantelt men de oude westelijke brug.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)