Winter 2015

TenCate brengt de missie Protecting people in de praktijk door het ontwikkelen en produceren van duurzame oplossingen voor de bescherming van mensen in hun werk- en leefomgeving (in habitats). TenCate bedient de eindmarkten milieu- en watermanagement en infrastructuur met geosynthetics, kunstgras en in mindere mate outdoorweefsels en composietmaterialen. 

Bedreigingen in deze markten zijn onder meer de toenemende verstedelijking en klimaatverandering. Bij de ontwikkeling van materialen en systemen zijn veiligheid en verduurzaming van de leefomgeving leidraad. 

      

intro embraport
TenCate Geosynthetics ontving de International Achievement Award of Excellence voor toepassing van TenCate Geotube® technologie bij de aanleg van de Embraport Container en Fuel Bulk Terminal (Santos, Brazilië) 

Wereldwijd zijn mettertijd honderdduizenden kilometers auto- en spoorweg en hellingen aangelegd met geosynthetics van TenCate Geosynthetics als ondersteuning en versterking. Voor menig parkeerterrein, vliegveld, bruggehoofd, talud en windturbinepark geldt hetzelfde. Tal van voetbal-, hockey- en andere sportvelden wereldwijd zijn gebaseerd op backing, kunstgrasvezels en -systemen van TenCate. Veel openbaar groen bestaat uit componenten van TenCate Grass. 

intro piled embankmets
Paalmatrassen met geosynthetics in de weg- en waterbouw 

Stedelijke gebieden worden omvangrijker en complexer. De urbanisatie heeft dan ook vergaande gevolgen voor de mobiliteit, het milieu, de leefbaarheid en de beschikbaarheid van werk, voedsel, water en energie. Dit onderstreept de noodzaak van verduurzaming van de leefomgeving. 

intro stad

Steden die alle uitdagingen effectief tegemoettreden en kansen benutten, ontwikkelen een hoge kwaliteit van hun leefomgeving met sterke sociale netwerken   Geosynthetics worden over het algemeen gebruikt om weg- en waterbouwkundige problemen op te lossen. Voorbeelden zijn stabilisatie of het scheiden van grondlagen, grondwapening, bescherming tegen erosie en mechanische beschadiging, drainage en afdichting, zodat verontreiniging niet in de bodem belandt. Geosynthetics kunnen tevens dienen als fundering van autowegen, parkeerplaatsen of start- en landingsbanen.    

intro geotube island 

Filmfoto uit een animatie die de toepassingsmogelijkheden van geosynthetics inzichtelijk maakt. In dit geval betreft het een reeks waterbouwkundige constructies die zijn gerealiseerd met TenCate Geotube® technologie

Door toepassing van geosynthetics als TenCate Geotube® is door aanwinning land uitgebreid, zijn eilanden gecreëerd, kusten en oevers beschermd en verontreinigd slib of grond gereinigd en opgeslagen (zie ook de schoonmaak van Lake Onondaga). Door het slib of de vervuiling te ontwateren en als harde massa langdurig op te slaan, zijn de containers geschikt als dijklichaam of voor ophoging van land.

intro praag
TenCate Polyfelt® is gebruikt voor herstel van de start- en landingsbanen van Vaclav Havel International Airport in Praag 

Een tweede megatrend vormen klimaatverandering en schaarser wordende hulpbronnen. Naar verwachting blijft het zeeniveau stijgen en wordt het overstromingsgevaar steeds groter, met alle gevolgen van dien voor de lokale infrastructuur. Deze moet worden beschermd of verstevigd. Steden in kustgebieden krijgen te maken met een steeds grotere kans op overstromingsgevaar. Steden en kustlijnen moeten in toenemende mate goed anticiperen op en adequaat kunnen handelen bij natuurrampen, zoals overstromingen.   

intro lach huyen

Geosynthetics bij de constructie van de Lach Huyen Bridge (Vietnam)

De waardepropositie van TenCate Geosynthetics ligt in de brede productportfolio en technologische kennis, de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid, de korte reactietijd op orders vanwege een internationaal netwerk van bedrijven en verkoopkantoren en de rol als partner bij projecten. 

landscaping rooftop

TenCate Grass richt zich op zowel sporttoepassingen als landscaping (particuliere, commerciële en publieke landschapsinrichting). Voorbeelden van toepassingen zijn groenvoorzieningen langs snelwegen, rij- en trambanen en op luchthavens, op verkeersknooppunten, gazons bij woningen, scholen en hotels, kunstgras op balkons, daken, speelplaatsen en andere recreatieve voorzieningen. 

landscaping riyadh

Kunstgras wordt eveneens toegepast voor de aankleding van taluds (ook als hybride systeem in combinatie met natuurgras) en in niet-horizontale toepassingen als dakisolatie. 

De waardepropositie van kunstgrasoplossingen ligt in duurzaamheid en gebruiksgemak: de hogere bespeelbaarheid en de besparing op waterverbruik en meststoffen in vergelijking met natuurgras. Het vergt bovendien minder onderhoud. Kunstgras dat wordt geweven van één materiaalsoort, is recyclebaar.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)