Winter 2015

TenCate Geosynthetics USA is een Outstanding Achievement Award toegekend voor haar bijdrage aan de Central Hidroelectrica Angostura in Chili. TenCate leverde TenCate Geotube® eenheden van 30 meter lengte en 10 meter doorsnee voor de bouw van een kofferdam.

De Central Hidroelectrica Angostura in de Rio Biobio ten zuiden van Santa Bárbara is met een vermogen van 350 megawatt de grootste waterkrachtcentrale van Chili.  

geosynthetics coffer dam overview

Om de bouw van de stuwdam voor de waterkrachtcentrale te voltooien, was het noodzakelijk om aan het einde stroomafwaarts van een 11 meter hoge en 25 meter brede, primaire afvoertunnel een (tijdelijke) kofferdam te construeren. Deze dam moest voorkomen dat rivierwater tijdens de werkzaamheden in de tunnel zou stromen. De bouwlieden konden dan een 7 meter dikke betonnen ‘plug’ verwijderen. 

geosynthetics coffer dam tubes during works 1

Vanwege de kracht van de rivier, de waterstanden (van 4 tot 7 meter diepte) en de beperkte inzet van zwaar materieel en eisen aan het minimumdebiet moest voor een robuuste en rendabele oplossing worden gekozen. De keus viel op TenCate Geotube® technologie.  

geosynthetics coffer dam tunnel

Een kofferdam of kistdam is een tijdelijke afsluiting in het water om een omsloten gebied leeg te pompen en een droge werkomgeving te creëren. De kofferdam in de Rio Biobio moest de druk en turbulentie van de rivier kunnen weerstaan. De leeggepompte werktunnel (zichtbaar op de foto) moest de bouwlieden droge en veilige arbeidsomstandigheden bieden. Ook dienden de installatie en uiteindelijke verwijdering van de kofferdam te geschieden zonder enige onderbreking van de stroming van de rivier of het werk aan de hydroelektrische dam. 

Bovendien was het zaak ervoor te zorgen dat de rivier waarover de dam is gebouwd stroomafwaarts tijdens en na de bouw een minimumdebiet zou behouden. Bijkomende hindernis: het afvoerkanaal in kwestie lag 35 meter lager dan het werkplatform en was niet toegankelijk voor bouwmachines. De kofferdam moest in korte tijd kunnen worden geïnstalleerd en verwijderd zonder inzet van zwaar materieel. 

geosynthetics coffer dam tubes before tunnel

Na afweging van alle randvoorwaarden koos de aannemer voor een kofferdam met TenCate Geotube® technologie, zoals voorgesteld door het bedrijf Novatech de Santiago Chili. Een aantal argumenten gaf de doorslag: de flexibiliteit van het ontwerp bij dergelijke wisselende waterniveaus, de veiligheid ervan, de relatief eenvoudige installatie, de beperkte tijd die is gemoeid met installatie en ontmanteling en de lagere kosten in vergelijking met alternatieven. 

geosynthetics coffer dam tubes before tunnel 2

In het oorspronkelijke ontwerp was uitgegaan van zes gevulde TenCate Geotube® systemen en een hoogte van 8 meter. Uiteindelijk werden tien systemen in piramidevorm gestapeld met een hoogte van 9 meter. Zodra de kofferdam was geïnstalleerd, konden werknemers met pneumatische boren de dikke betonnen plug verwijderen. Daarna kon men beginnen met het verwijderen van de systemen.   

geosynthetics coffer dam tubes during works 2

Het afvoerkanaal lag 35 meter lager dan het werkplatform en was niet toegankelijk voor bouwmachines

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)