Winter 2015

Geosynthetics van TenCate zijn onlangs in Frankrijk toegepast voor versterking van een dijkvak langs het kanaal Donzère-Mondragon en voor een waarschuwingssysteem onder een spoorlijn in een gebied met zinkgaten nabij Sauzé-Vaussais. TenCate GeoDetect® is een systeem op basis van geotextiel met ingeweven optische sensoren . 

De kerncentrale Tricastin ligt in Zuidoost-Frankrijk aan het kanaal Donzère-Mondragon. Dit omleidingskanaal van de Rhône wordt benut voor koelwater. 

intro bidim tricastin

Het Franse elektriciteitsbedrijf (EDF) en de Compagnie Nationale du Rhône hebben het beschermingsniveau van de kerncentrale Tricastin tegen overstromingsrisico's verhoogd door het versterken van een kwetsbaarder deel van de dijk langs de Rhône. Dit 1 kilometer lange dijkvak langs de linkerzijde beschermt niet alleen de nucleaire site tegen overstromingen. Het voorkomt ook dat een tekort aan water optreedt en het beschermt Donzère en nabijgelegen dorpen. 

geosynthetics tricastin 1417

De dijk is gebouwd in de 19e eeuw en in de vorige eeuw opgehoogd. Daardoor bestaat de dijk uit verschillende grondlagen, laat het dijklichaam vocht door en is het bij hoogwater gevoelig voor erosie. Door aan de kanaalzijde een filtratie- en drainagesysteem met TenCate Bidim® S72 aan te brengen, zijn de waterdoorlatendheid en erosiegevoeligheid een halt toegeroepen. Om de veiligheid van dit kritische dijkvak te verhogen, is een waarschuwingssysteem aangebracht voor  onverwachte waterstroming en veranderingen in de dijk: TenCate GeoDetect® S-BR, een systeem op basis van geotextiel met ingeweven optische sensoren. 

geosynthetics geodetect tours bordeaux 0859

De 302 kilometer lange South Europe Atlantic (SEA) hogesnelheidslijn Tours-Bordeaux vormt een schakel in de toekomstige trans-Europese route van Noord-Europa naar het Iberisch schiereiland. Het traject tussen Tours en Bordeaux wordt aangelegd door een concortium (COSEA). De lijn krijgt aansluiting op de hogesnelheidslijn naar Parijs. Tussen Tours en Bordeaux bereiken treinen een snelheid van 320 km/uur. Om veiligheidsredenen moet de spoorbaan dus zo vlak en stabiel mogelijk zijn. Nabij Sauzé-Vaussais, 60 km ten zuiden van Poitiers, kruist de lijn echter een gebied van ongeveer 200 meter lengte en 60 meter breedte met potentiële zinkgaten. COSEA besloot het ballastbed onder de rails te voorzien van TenCate GeoDetect®. Bij Sauzé-Vaussais worden de metingen uitgevoerd op twee niveaus in het nieuwe spoorlichaam: op 7 en op 2 meter onder de rails. Er zijn ongeveer 6.000 meetpunten. In totaal meet men 14 kilometer aan glasvezel. 

geosynthetics geodetect tours bordeaux 1500

 TenCate GeoDetect® is een geoctrooieerd systeem voor het monitoren van vervormingen in grondconstructies als taluds en dijken. Het bestaat uit een geotextiel met ingeweven optische glasvezels, aangevuld met speciale meetapparatuur en software. Het systeem wordt toegepast bij de aanleg van (spoor-)wegen en de bouw van keerwanden, tunnels en ondergrondse bouwwerken en pijpleidingen.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)