Winter 2015

Al zolang hij zich kan herinneren is prof. dr. ir. Adam Bezuijen geboeid door de combinatie van water en grond. ‘Dat begon al als kind, met mijn emmertje op het strand’, lacht hij. Na dat eerste onderzoek als peuter aan zee volgde hij een technische studie in Delft en een indrukwekkende carrière in de grondmechanica. txtures sprak met Adam Bezuijen over zijn vak en de rol die geokunststoffen daarin spelen.   

geosynthetics adam bezuijen

Hoewel Adam Bezuijen sinds begin jaren ’90 zijn naam vooral heeft gevestigd met onderzoek bij geboorde tunnels, begon zijn carrière met onderzoek aan dijken, steenzettingen en baggerprocessen. ‘In opdracht van onder meer Rijkswaterstaat deed ik veel onderzoek naar geosystemen: de toepassing van geokunststoffen in de waterbouw’, vertelt hij. Hij publiceerde er in 2012 een boek over: Geosystems: Design Rules and Applications. Een wetenschappelijke verhandeling vol formules en modellen, waarbij volgens Adam Bezuijen de inhoudsopgave een van de belangrijkste onderdelen is. ‘Niemand leest zoiets van A tot Z.’

geosynthetics adam bezuijen 2 

‘Geokunststoffen zie je niet, maar ze zijn overal’, weet Adam Bezuijen. ‘Met name waar geosystemen worden ingezet in de waterbouw, dragen deze materialen bij aan onze bescherming: zij scheiden land en water. Als je bijvoorbeeld in Zeeland langs de dijk loopt, zie je stenen op het dijklichaam liggen. Dat is om de dijk te verstevigen. Om nou te voorkomen dat bij hoge golven het zand tussen de stenen door naar buiten spoelt, is de dijk onder de stenen bekleed met een laagje geotextiel.’ 

geosynthetics adam bezuijen 3

Een kennisinstituut als Deltares, waar Adam Bezuijen naast zijn leerstoel Geotechniek in Gent nog een dag in de week werkt als specialist Grondmechanica, speelt bij de productie en het gebruik van geosynthetics een adviserende rol. ‘TenCate verkoopt niet alleen de kunststoffen, maar het hele geosysteem”’ legt hij uit. ‘Zij adviseren hun klanten dus ook over hoe zij de containers van geokunststoffen het beste kunnen gebruiken. Dat vraagt om onderzoek. Voor TenCate Geosynthetics onderzochten wij bijvoorbeeld hoe de TenCate Geobag® gevuld met 400 kuub zand het beste in diep water afgezonken kan worden. Bij welk type golf gaat die zak schuiven, hoe kun je zo precies mogelijk plaatsen, welke vorm krijgt die zandzak op de bodem? Uitrekenen en puzzelen hoe dat precies werkt, dat zijn dingen die ik aardig vind om te doen.’

Sterke naainaad

Veel van het onderzoek leidt tot verbetering van het beschermende materiaal. ‘Geosystemen moeten de enorme druk van zand en water aankunnen en het zwakke punt was daarbij altijd de naainaad’, aldus Adam Bezuijen. ‘Daar had het materiaal maar 50% van de sterkte. De laatste jaren heeft TenCate dat enorm verbeterd door de geosystemen volledig in de fabriek te maken en de naainaden zo te stikken dat zij even sterk zijn als de rest van het weefsel. Dat scheelt enorm, want de ketting is nu eenmaal zo sterk als de zwakste schakel. De sterkte van de geosystemen is nu in feite verdubbeld, terwijl alleen de naainaad is verbeterd. Dat betekent dus nog meer mogelijkheden om geokunststoffen wereldwijd in te zetten voor de bescherming van land en mensen.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)