Winter 2015

TenCate Geosynthetics ontving de International Achievement Award of Excellence voor toepassing van TenCate Geotube® technologie bij de aanleg van de Embraport Container en Fuel Bulk Terminal in de haven van Santos.

De Embraport Container en Fuel Bulk Terminal is aangelegd op de noordelijke oever van de haven van Santos (Brazilië). Vanwege de ligging in een getijdengebied zouden voor het creëren van een platform van afdoende niveau grote hoeveelheden zand moeten worden aangevoerd en opgebracht. Onderzoek van bodemmonsters wees uit dat de bodem van het te realiseren toegangskanaal en de zwaaikom bedekt waren met 600.000 kubieke meter verontreinigd sediment. Een en ander zou leiden tot een majeure investering en lange bouwtijd.

geosynthetics embraport 022212

De eigenaar van het project zocht creatieve en rendabeler alternatieven voor de traditionele technische oplossingen. TenCate Geosynthetics en Allonda, dat TenCate in Brazilië vertegenwoordigt, stelden voor om gebruik te maken van TenCate Geotube® ontwateringstechnologie. Hiermee zou het verontreinigd slib kunnen worden opgeslagen, gefilterd en ontwaterd. Het gereinigde bodemmateriaal was daarmee geschikt voor de aanleg van het platform.  

geosynthetics embraport august 2012

Toepassing van de technologie betekende een besparing van $ 50 miljoen. Er hoefde immers geen grote hoeveelheid verontreinigde grond te worden afgevoerd naar een verderop te realiseren opslagplaats of vulmateriaal te worden aangevoerd.

Niet alleen kon men het project binnen de gestelde tijd voltooien, ook werd voldaan alle geldende milieuvoorschriften. De ecologische impact viel met deze technologie 7.903 ton CO2- equivalent lager uit dan met de conventionele aanpak.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)