Voorjaar 2016

Uitbreiding van de veiligheidszone op Monterey Regional Airport betekende verlenging van een hoger gelegen plateau. Voor een robuuste ommuring en stabiliteit vanwege de nabijheid van de San Andreasbreuk koos men voor TenCate Miragrid® geogrids. 

De runway safety area of runway end safety area (RESA) is de zone rondom (elk einde van) een landingsbaan die voor veilige marges zorgt in het geval een vertrekkend of landend vliegtuig zich te laat verheft, te ver doorschiet of zijwaarts van de baan raakt. De internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO stelt 90 meter als eis. In de VS zijn de aanbevolen afstanden 150 meter (breed) en 300 meter (voorbij de baan). De standaardafmetingen zijn mettertijd toegenomen om grotere en snellere vliegtuigen te kunnen accommoderen en de veiligheid verder te verhogen.

geosynthetics monterey 90349
Het regionale vliegveld van Monterey (California, US) heeft twee parallelle banen met een lengte van 2,3 kilometer respectievelijk 1 kilometer. De hoofdbaan is jaren geleden aangelegd door het nivelleren van de top van een heuvel (SharpShots Aerial Photography)

De RSA op 10R-28L, de hoofdbaan van de regionale luchthaven van Monterey Bay (California, VS) voldeed niet aan de voorschriften van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.  Verlenging van de start- en landingsbaan betekende uitbreiding van de omwalling op een laaggelegen strook land. Bij analyse van de stabiliteit van de helling speelde ook de nabijheid van de San Andreasbreuk een rol. Een en ander leidde ertoe dat besloten werd tot grondwapening met een geogrid: TenCate Miragrid®. 

geosynthetics monterey terraces
De ruim dertig meter hoge omwalling voor de uitbreiding van de baan bestaat uit in totaal zeven terrassen en steunmuren op basis van TenCate Miragrid®.

Na uitgebreide studies werd in november 2013 goedkeuring verleend aan plannen voor uitbreiding. De werkzaamheden aan de oostkant van baan 10R-28L vingen aan in februari 2014 en werden in april 2015 voltooid. Onderdeel van de werkzaamheden was de constructie van zeven terrasvormige keerwanden. Zij ondersteunen het plateau bij de installatie van een zogeheten engineered material arresting systems (EMAS)-bed. EMAS-systemen, gemaakt van engineered materialen, remmen de snelheid van een vliegtuig sterk en daarmee tijdig af. 

geosynthetics monterey material
Installatie van TenCate Miragrid®

Constructie van de ronding betekende een overlapping van drie lagen geogrid. Volgens gangbare installatievoorschriften moet de overlap tot wel 15 cm dik zijn. Door de TenCate Technical Note: Miragrid Overlaps on Curves and Corners te volgen kon Graniterock, het bouwbedrijf, vulmateriaal achterwege laten. Dat scheelde de nodige tijd. 

geosynthetics monterey 151207033
Foto: SharpShots Aerial Photography

De ruim dertig meter hoge omwalling voor de uitbreiding van de baan bestaat uit vier mechanically stabilized earth terrassen en modulair opgebouwde steunmuren (segmental retaining walls). Voor de constructie ervan is in totaal 42.000 m2 TenCate Miragrid® gebruikt. De video toont de uitbreiding.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)