Voorjaar 2016

Voor uitbreiding van stortplaatsen wordt sinds jaren gekozen voor kunstmatig versterkte aarden bermen of wallen. Vaak wordt hiervoor plaatselijk aanwezig vulmateriaal ingezet. Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk voor de constructie vliegas te gebruiken. Bij een stortplaats in Richmond (Virginia, VS) besloten consultant en aannemer voorts tot geogrids en geotextielen van TenCate Geosynthetics ter versterking van de wallen en voor snelle begroeiing van de buitenzijde. Het bleek in meerdere opzichten een milieuvriendelijke oplossing.

Coal combustion-producten – vliegas – ontstaan bij de verbranding van steenkool in energiecentrales. Verbrandingsproducten worden in de regel beschouwd als afvalstof en naar een stortplaats gebracht. Dit materiaal kan echter worden hergebruikt en verwerkt in bijvoorbeeld  beton, straatklinkers en asfalt. Het verdicht de structuur en biedt daardoor een betere bescherming tegen weers- en andere invloeden. Gebruikmaking van dit bijproduct betekent een besparing op stortcapaciteit en beperking van de CO2-voetafdruk. 

geosynthetics shoosmith talud 1
Verticale toepassing van TenCate Miramesh®
 

Voor verticale uitbreiding van een stortplaats in Richmond besloot adviesbureau EnCAP-IT® tot een kunstmatig versterkte (en te octrooieren) wal met vliegas als vulmateriaal. Voor primaire en secundaire versterking en erosiebescherming van de wal kozen EnCAP-IT® en Geosyntec Consultants TenCate Miragrid® XT en TenCate Miramesh® GR. Reden: het installatiegemak, de gunstige kosten-batenverhouding (cost efficiency) en lange productlevensduur. De keuze voor deze materialen maakt een grasversterkende mat aan de buitenzijde bovendien onnodig.

geosynthetics shoosmith talud vegetation
De begroeide helling
 

TenCate Miragrid® is een familie geogrids voor toepassing in keerwanden, steile taluds, afdichting van stortplaatsen, fundering en (spoor-)wegen. TenCate Miramesh® GR is een open geweven geotextiel om geconstrueerde hellingen te versterken en – dankzij de fijnmazige structuur – snelle begroeiing mogelijk te maken. Dat geeft de berm snel een groen aanzien en zorgt voor erosiebescherming. 
geosynthetics shoosmith talud vegetation detail
Detail van de begroeiing
 

Voor het project in Richmond was 78.600 m2 TenCate Miragrid® 7XT en 118.700 m2 TenCate Miragrid 10XT nodig. Aan de buitenzijde bracht men ruim 64.100 m2 TenCate Miramesh® GR aan. Twee jaar na dato voldoet de constructie van Shoosmith Brothers volledig aan de verwachtingen. De buitenzijde van de wal heeft een natuurlijk begroeid aanzien gekregen. Toepassing van TenCate Miragrid en TenCate Miramesh® GR in de wal is een voorbeeld hoe coal combustion-producten met succes kunnen worden verwerkt in kunstmatig versterkte en begroeide wallen en taluds.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)