Voorjaar 2016

TenCate Millenia™, een geïntegreerd meerlaags systeem van TenCate Protective Fabrics voor persoonlijke bescherming, wordt toegepast in de circa 1.100 nieuwe uitrukpakken voor de brandweerlieden van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

De aspecten draagcomfort, duurzaamheid, veiligheid en in vierde instantie prijs waren in de aanbesteding uitgangspunt. 
top in bescherming brandweer VRBZO

Brandweerkorpsen met kleding op basis van TenCate Millenia™ zijn bijzonder positief over de kwaliteit en eigenschappen

Om voor alle brandweerposten in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) tot één beschermende oplossing te komen, is in de aanbesteding aandachtig gekeken naar functionaliteiten als ergonomie, comfort, persoonlijke bescherming en duurzaamheid. Het uniform van Sioen op basis van TenCate Millenia™ werd ook na draagproeven als beste beoordeeld.

top in bescherming brandweer twente
VRBZO schaart zich in een keur aan brandweerkorpsen in binnen- en buitenland die hebben gekozen voor de beschermende materialen en weefselsystemen van TenCate Protective Fabrics. In Nederland zijn dat onder meer de korpsen van de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Twente (foto), IJsselland, Noord-Oost Gelderland en Zaanstreek-Waterland 

De order is verstrekt door Sioen Apparel, een divisie van of Sioen Industries NV. Sioen Apparel voert een breed gamma aan hoogwaardige beschermkleding voor werkelijk alle werkomstandigheden. In de woorden van Bart Vervaecke, CEO van Sioen Apparel: ‘Sioen houdt u warm, Sioen houdt u droog, Sioen beschermt u’. 

Preventie, veiligheid, arbeidshygiëne en bescherming op het werk zijn vandaag de dag de belangrijkste thema’s, vult Anthony Doornkamp (salesmanager Sioen Nederland) aan. ‘Dit draagt immers bij aan het algemeen welbevinden van werknemers. Iedereen weet dat een werknemer die zich goed, beschermd en comfortabel voelt, beter presteert. Een win-winsituatie dus voor werkgever en werknemer. Kleding speelt hierin een cruciale rol. Sioen zorgt ervoor dat de klant steeds het juiste kledingstuk krijgt: fit for purpose. In het kader van arbeidshygiëne worden de uniformen frequent gewassen. De eigenschappen blijven desondanks onveranderd.’

tencate millenia
TenCate Millenia™

Frank Poels is operationeel manager afdeling Dommelstroom en officier van dienst binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Zijn primaire verantwoordelijkheid is dat de brandweerposten in Valkenswaard en Leende repressief operationeel en inzetbaar zijn. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het taakveld techniek en facilitaire zaken. Hij was projectleider voor de vervanging van bluskleding, helmen en handschoenen. 

In de projectopdracht is opgenomen dat de kleding comfortabel, duurzaam en vooral veilig moest zijn. Die kwaliteitseisen hebben we ook gesteld in de aanbesteding. Er waren punten te verdienen met onder andere treksterkte, slijtage, bescherming tegen hitte, ademend vermogen en gewicht. De combinatie van deze kwaliteitsaspecten en het prijsaspect zijn de basis voor onze keuze voor TenCate Millenia™.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)