Voorjaar 2016

TenCate Geosynthetics is betrokken bij een proefproject van het United States Army Corps of Engineers (USACE) bij Mount Saint Helens (Washington, Verenigde Staten). USACE, het geniekorps (Corps) van het Amerikaanse leger, verricht hier onderzoek naar rendabele maatregelen om het risico op overstromingen van de rivieren Cowlitz en Columbia te voorkomen. 

Doordat vulkanisch bezinksel (met name as) zich afzet in de Toutle, daarna de Cowlitz stroomafwaarts en uiteindelijk de Columbia komt de bedding ervan hoger te liggen en stijgt het waterpeil, met overstromingen als gevolg. Men onderzoekt onder meer of constructies met TenCate Geotube® containers met een schokbestendig geotextiel bestand zijn tegen de schurende werking van het as en puin, dat ze het as kunnen opslaan en de stroming van de Toutle kunnen herleiden naar spaarbekkens voor het sediment. 

geosynthetics mt st helens filling GT tight to CVS MSH
TenCate Geotube® eenheid wordt gevuld. Op de achtergrond

Mount Saint Helens was ooit 2.950 meter hoog. Door de enorme uitbarsting op 18 mei 1980 van deze vulkaan in Skamania County ging een deel ervan verloren, zodat de hoogte nu 2.550 meter bedraagt. Bij de uitbarsting werd meer dan twee miljard m3 vulkanisch as en puin tot wel 20 kilometer de lucht in gestuwd. Een immense puinlawine ging vervolgens bergafwaarts. In de regio daalde 3 miljard m3 vulkanisch afval neer. Het Corps of Engineers slaagde erin dit via de Toutle, Cowlitz en Columbia af te voeren. Het Congres droeg de autoriteiten op een permanente oplossing voor de aanhoudende stroom bezinksel te vinden. Daartoe is in 1985 met de Spirit Lake-tunnel en in 1989 met een spaarbekken in de Toutle een tweetal maatregelen genomen. Toch wordt er nog steeds afval van de vulkaan afgevoerd; vandaar dat de inwoners van het westelijker aan de Cowlitz gelegen Castle Rock, Kelso, Lexington en Longview bezorgd blijven voor overstromingen.

geosynthetics mount st helens Small sedimentation islands
Containers op basis van TenCate Geotube® technologie, met lokaal aanwezig vulkanisch as als vulmateriaal, blokkeren en leiden de Toutle om een eiland. Daardoor kan de rivier hier as afzetten, wordt een schurende werking voorkomen en kan geen bezinksel worden meegevoerd 

Een van de onderdelen van het proefproject in de North Fork Toutle is een cross valley structure (CVS). Hiervoor zijn palen geheid in de rivierbedding en met elkaar verbonden door zware planken. Zo ontstond een labyrint van bochten in de vorm van een driedimensionaal schaakbord. Door de rivier hierdoorheen te leiden, zet het sediment zich in het systeem af. Het tweede systeem bestaat uit constructies in hoefijzervorm van palen, planken en boomwortels. Hierdoor ontstaan draaikolken, zet zich as af en kunnen eilandjes ontstaan. Hiervoor zet men TenCate Geotube® technologie in.

Containers op basis van TenCate Geotube® technologie, met lokaal aanwezig vulkanisch as als vulmateriaal, blokkeren en leiden de Toutle om een eiland. Daardoor kan de rivier hier as afzetten, wordt een schurende werking voorkomen en kan geen bezinksel worden meegevoerd.

USACE_sediment_retention_structure_Toutle_River
De constructie in de North Fork Toutle River is 575 m lang en 56 m hoog.

Het is de eerste keer dat vulkanische as is gebruikt om geotextiele containers te vullen en er een dergelijke structuur van te maken. De containers zitten vast aan zowel de CVS als het eiland, met voldoende hoogte en massa voor stabiliteit. Het betekent wel dat ze voor volledige aansluiting platte en strakke uiteinden moeten hebben. Ze staan immers bloot aan een continu sterke stroom van de rivier, die puin, as en boomwortels met zich meevoert.

geosynthetics mount st helens CVS Structure 1

De CVS structuur

mount st helens vicinity map

Mount Saint Helens en omgeving

De frequente inspecties en metingen laten tot nog toe positieve resultaten zien. De constructies met TenCate Geotube® doen waarvoor ze zijn gemaakt. Dat men voor de vulling van dit rubuuste systeem gebruik kon maken van vulkanisch as, is een bijkomend pluspunt.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)