Voorjaar 2016

Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system doorloopt een programma ter beoordeling van de toepasbaarheid van de technologie. Zowel in Europa als de Verenigde Staten beoordelen militaire en andere testinstituten de prestaties van dit systeem voor actieve bescherming van inzittenden van legervoertuigen. ‘Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system is het nieuwe antwoord op toekomstige, toenemende dreigingen.’ 

Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system is een systeem voor actieve bescherming van tanks en andere legervoertuigen en inzittenden tegen de verwoestende gevolgen van landmijnen, berm- en geïmproviseerde bommen. Het systeem reduceert de lancering en de terugval van het voertuig én de energieoverdracht van de inslag op de bemanning. Dat helpt mensenlevens redden en het aantal verwondingen aanzienlijk terug te brengen. Het systeem biedt ook besparing op gewicht, ruimte en kosten in vergelijking met traditionele armouroplossingen. Het TenCate ABDS® active blast countermeasure system is een onderdeel van een totaal aan maatregelen die de overlevingskansen (survivability) van inzittenden helpen vergroten.

Stryker combat aircraft in action (photo US Army Sgt William Howard)
Een Stryker gevechtsvoertuig in actie (foto: US Army, Sgt. William Howard)

In maart en april 2015 hebben IABG in Duitsland en TNO in Nederland succesvol testen uitgevoerd met het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system. Het TenCate ABDS™ active blast liet een drastische beperking zien van de gevolgen van een explosie door een bermbom of landmijn. TenCate Advanced Armor USA en ARL, het onderzoekslaboratorium van het Amerikaanse leger, hebben in november 2015 een geslaagde serie testen afgerond met TenCate ABDS™ Sentinel X™: 's werelds eerste actieve bescherming van de bodemplaat tegen explosies (active underbody blast defeat) door landmijnen en bermbommen.  

The devastating effects of an exploding IED (photo C-52 of 3/2 Stryker Brigade Combat Team)
De verwoestende effecten van een exploderende bermbom of landmijn (foto: C-52 3/2 Stryker Brigade Combat Team)

In de huidige fase van het programma gaat het erom vast te stellen dat het systeem het leven van militairen kan sparen en het aantal verwondingen helpen verminderen. Verloopt het volledige programma volgens plan, dan kan de commerciële introductie ervan in beginsel plaatsvinden in 2017. Dan staan belangrijke militaire voertuigprogramma’s gepland. Dit zijn mogelijk de belangrijkste platformen voor het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system. Het is aan de ministeries om de specificaties voor die voertuigprogramma’s te formuleren. Het gaat hier tenslotte om een nieuwe beschermingsoplossing en dus een nieuwe standaard. 

armour RS31269 01 Ten Cate armoured vehicle
'Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system is het nieuwe antwoord. Je kunt passieve en actieve bescherming combineren.'

Voor Helle Specht en Peter Bertelsen, managing director van TenCate Advanced Armour Denemarken respectievelijk managing director van de businessunit TenCate Active Protection van TenCate Advanced Armour, is één ding duidelijk. ‘We moeten aantonen dat de software goed is en dat het systeem werkt als dat nodig is en anders niet.’ Ze vergelijken het met de airbag: thans een vanzelfsprekend onderdeel van auto’s, maar ook daar ging een lang traject van onderzoek en acceptatie aan vooraf. 

‘Bij toekomstige, toenemende dreigingen is passieve bescherming een keer aan het eind van haar kunnen’, vervolgt Helle Specht. ‘Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system is het nieuwe antwoord. Je kunt actieve en passieve bescherming combineren, die gaan hand-in-hand. Je beschermt het voertuig met passieve armour tegen inslag en hebt een actief systeem voor bescherming tegen de kracht van de explosie.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)