Zomer 2016

TenCate GeoDetect® technologie in opslagbassin boven zinkgat

Om de gevolgen van een zinkgat in een bassin met proceswater te beperken en registreren, is TenCate GeoDetect® een beproefde oplossing. Toepassing is mogelijk in dijken, spoorbedden en bekkens voor de opslag van vervuilde vloeistoffen, zoals onlangs in Frankrijk.

Spanningen in grondwerk zijn eenvoudig en uiterst nauwkeurig te meten met behulp van vezeloptische detectie in combinatie met geotextielen, zoals TenCate GeoDetect®. Dit is een geoctrooieerd systeem op basis van geotextiel met ingeweven optische sensoren voor het monitoren van vervormingen in grondconstructies. Toepassing is mogelijk in zowel kleine oppervlakken als muren en hellingen als in infrastructurele werken, zoals wegen, spoorbedden en dijken.

geodetect france basin
Het bassin in Frankrijk heeft een oppervlakte van
 300.000 m² en een capaciteit van 3,3 miljoen m3

Een recent voorbeeld van toepassing van TenCate GeoDetect® betreft een bassin in het oosten van Frankrijk voor de opslag van industrieel, zilt afvalwater. Het bassin heeft een opppervlakte van 300.000 m² en een capaciteit van 3,3 miljoen m3. De voormalige grindgroeve heeft een twee kilometer lange ringdijk. Het bassin is bekleed met onder meer geotextiel en een geomembraan. Het water in dit bekken wordt hier ongeveer zes tot twaalf maanden opgeslagen om het af te kunnen voeren naar een nabij stromende rivier als het waterpeil (’s winters) voldoende hoog genoeg is. De bodem van het bassin ligt onder het grondwaterpeil en is daarom bekleed met onder meer geotextielen en geomembraan.

geodetect novacarb
Voor wapening wordt TenCate Geolon® PET 1600 toegepast

Enkele jaren geleden registreerde men een verhoging van de hoeveelheid chemicaliën. Onderzoek en analyse van het bezinksel toonden scheurvorming aan in het geomembraan. 

sinkhole france
Zinkgat onder het bassin

Oorzaak: een drie meter diep zinkgat (sinkhole) van 6 m². Op een drietal plaatsen bleek de kleihoudende ondergrond niet meer geheel intact. 

geodetect france basin to be monitored
Het deel van het bassin dat wordt gemonitored

Om de hierdoor optredende spanningen op te vangen, bracht men ter versterking van de bekleding een laag geotextiel aan. Ook werd een monitoringsysteem geïnstalleerd op basis van geotextiel en optische vezels. Hiermee kan men eventueel optredende vervormingen, hoe gering ook, vroegtijdig registreren en tot actie overgaan. De oplossing met deze materialen en technologie brengt inmiddels incidenteel optredende vervormingen aan het licht. Tot nog toe zijn de genomen maatregelen effectief gebleken.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)