Zomer 2016

Geosynthetics als wegbereiders

Voor de aanleg en het herstel van auto- en spoorwegen in gebieden met een slechte bodemgesteldheid is een serie beproefde geosynthetische materialen beschikbaar: de serie TenCate Mirafi® RSi. De materialen bieden ontwerper en aannemer een qua kosten en tijd efficiënte en duurzame oplossing.

Twee recente toepassingen betreffen het herstel van state route SR 53 in Wyandot County (Ohio, VS) en de spoorlijn bij Rosetown in Saskatchewan (Canada). 

tencate mirafi rs580i
TenCate Mirafi® RSi (foto) is een serie dubbellaagse geotextielen voor grondwapening en stabilisatie, de versterking van taluds, voorkoming van uitstroming van grond en bescherming tegen erosie. Er zijn drie kwaliteiten, afhankelijk van ondergrond en toepassing. Wegenbouwers kunnen nu één materiaal gebruiken voor stabilisatie en versterking van de fundering bij elke mogelijke ondergrond en onder alle omstandigheden. De kosten voor de eindgebruiker vallen lager uit en natuurlijke hulpbronnen worden zo veel mogelijk gespaard. Toepassing reduceert ook de tijd die met het herstel en de aanleg van dergelijke verbindingen is gemoeid.

geosynthetics ohio 1
Langs de sectie van SR53 in Wyandot County, Ohio

Het Ohio Department of Transportation (ODoT) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur in deze staat. Een deel van de SR 53 ligt in een veengebied op een dikke, zachte kleilaag. Dit leidde tot uithollingen overdwars en in de lengte. Gevoegd bij de regelmatig optredende vorstschade vergde dit regelmatig en dus relatief duur onderhoud. Afgraven van de onderlaag bleek een te kostbare optie. Het ODoT vroeg TenCate Geosynthetics Amerika om de ontwikkeling van een geosynthetisch versterkt systeem als werkbare optie. 

geosynthetics ohio 3

De geboden oplossing bestond uit een fundering met twee lagen TenCate Mirafi® RS580i ter versterking en stabilisatie. Deze onderlaag werd afgedekt met een laag steenslag en vervolgens geasfalteerd. Dit betekende een besparing van ruim $ 250.000 en enkele weken tijdwinst in vergelijking met de andere mogelijkheden.

geosynthetics ohio situation after

Het verkeer ondervond al met al slechts beperkte hinder van de werkzaamheden. Meer belangrijk: er ligt voor jaren een veilige weg.

geosynthetics CN 1

De CN Rosetown subdivision is het tracé van de spoorlijn van de Canadian National Railway Company (CN) tussen Roskin Junction en Kindersley (Saskatchewan, Canada). Vanwege de extreem zachte ondergrond en ontoereikende drainage in dit gebied traden geregeld verzakkingen op in het spoorbed. Treinen dienden hier bijgevolg hun snelheid te matigen om in de bochten niet uit de rails te lopen. Dientengevolge is het baanvak tussen 2009 en 2013 al twintig keer opgehoogd en opnieuw uitgelijnd.

geosynthetics CN 2

Alle maatregelen ten spijt trad geen verbetering op. Voor een definitieve en kostenefficiënte oplossing viel de keus op onder versterking met geosynthetics.

geosynthetics CN 3

Volgens de Talbot Equation zou de spoorbeddikte ter plekke 120 centimeter moeten bedragen, wat in de praktijk niet uitvoerbaar bleek. 

geosynthetics CN 4

De technici van CN benaderden TenCate Geosynthetics om hen te helpen een met geosynthetics versterkt spoorbed te construeren.

De design engineers van TenCate adviseerden hierin TenCate Mirafi® RS580i op te nemen. Daardoor kon men flink besparen op de constructie.

geosynthetics CN 5

Na verwijdering van rails, bielzen en grindbed werd met de eerste laag de zachte ondergrond afgedekt. Na het aanbrengen van een grindlaag volgde een tweede laag geotextiel voor wapening, waarover men grover gesteente aanbracht. Ten slotte werden rails en bielzen weer aangebracht. Zonder afgravingen of aanpassingen aan de loop van het tracé en met een minimum aan extra materialen kon het project worden volbracht. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)