Zomer 2016

Een veilige en robuuste brug in Maine

In de Verenigde Staten komen duizenden bruggen in aanmerking voor herstel of vervanging. Voor de constructie van de bruggehoofden kan men, naast conventionele methoden, gebruikmaken van een met geosynthetics versterkte fundering. Mede door toepassing van TenCate Mirafi® HP-geotextiel betekent dit een flinke besparing van tijd, kosten en overlast.

In 2013 werd bij North Haven op North Haven Island, voor de kust van de staat Maine (VS), begonnen met de wederopbouw van Beach Bridge. Deze in verval geraakte constructie geeft toegang tot een handvol vakantiehuizen, een werf voor de lokale kreeftenkweek en zwemgelegenheid voor zomergasten. Men diende hierbij met een aantal zaken rekening te houden. North Haven Island ligt op 20 kilometer van Rockland, de dichtstbijzijnde plaats op het vasteland. Alle bouwmaterialen en uitrusting zouden per schuit en sloep moeten worden overgebracht. De bouw zou hinder ondervinden van de aanzienlijke getijdeverschillen, zoals het onderlopen bij vloed van bruggehoofden. De constructie moest tijdens de late winter of het vroege voorjaar worden afgerond om de impact op bewoners, vissers en toeristen te minimaliseren. De keerwanden van de brug moesten bestand zijn tegen de golfslag door vaartuigen.

brug maine _farm8.staticflickr.com_

Beach Bridge in North Haven voor aanvang van de werkzaamheden

Het antwoord van North Haven en het Maine Department of Transportation: het geosynthetic reinforced Soil-Integrated Bridge System (GRS-IBS), een geïntegreerd brugsysteem van een met geosynthetics versterkt fundament. Hierbij viel de keus op TenCate Mirafi® HP-geotextiel. Toepassing van deze versterkte-bodemtechniek is vooral gewild bij civiel ingenieurs vanwege de besparingen in tijd, kosten en onderhoud. De bestaande overbrugging kon in de nieuwbouw worden geïntegreerd door slechts enkele lichtgewicht balken te installeren. De muur van kalkstenen zou goed aansluiten op de uitstraling van de natuurlijke omgeving. ‘Dit is een van de meest indrukwekkende zeilhavens langs de kust van Maine’, aldus beheerder Joe Stone. ‘De natuurlijke landschappelijke schoonheid ervan mocht niet worden beschadigd door de brug’. 

West abutment construction; east abutment demolition
De nieuwe bruggehoofden worden opgebouwd 

Het resultaat van de operatie stemt allerwegen tot tevredenheid, zowel bij de opdrachtgever en uitvoerder als de omwonenden en vissers. ‘Mensen waarderen dat de brug robuuster en veiliger is dan zijn voorganger en dat-ie is gebouwd volgens eigentijdse maatstaven’, stelt Joe Stone vast.

Western abutment nearing completion

Het westelijke bruggehoofd vlak voor voltooiing

The limestone wall would join up well with the appearance of the natural surroundings. ‘This is located in one of the most spectacular sailing harbours along the coast of Maine’, said administrator Joe Stone. ‘It was important that the natural scenic beauty of the site should not be damaged by the bridge.’ Redi-Rock-Limestone-GRS-retaining-wall
De steunmuren zijn 5,8 meter lang, waarvan 1,2 meter ondergronds. De originele middensteun heeft op zich geen functie meer, maar is om historische reden bewaard gebleven.

In de Verenigde Staten zijn al vele duizenden bruggen hersteld of vervangen. Enkele duizenden komen hiervoor nog in aanmerking. TenCate Geosynthetics is als materiaalleverancier en voor technische ondersteuning bij het merendeel van deze projecten betrokken. TenCate Mirafi® HP i

TenCate Mirafi® HP (high performance) is een reeks geotextielen voor de constructie van steunmuren en taluds en scheiding, filtratie en versterking van grondlagen. In North Haven is gekozen voor TenCate Mirafi® HP770.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)