Najaar 2016

TenCate heeft de afgelopen jaren geosynthetische materialen geleverd voor die dijken langs de Oosterschelde en de Westerschelde (Zeeland) die in het geval van hoge waterstanden en zware stormen onvoldoende bescherming zouden bieden.

In Zeeland geldt een veiligheidsnorm van 1: 4000. Dit betekent dat een dijk een superstormvloed, die gemiddeld eens in de 4.000 jaar voorkomt, moet kunnen weerstaan. Met materialen als TenCate Bidim® en TenCate Geolon® FRX3 geocomposiet is in totaal 325 kilometer dijk versterkt en aan de actuele norm aangepast. Een geocomposiet is een geotextiel dat is samengesteld uit een geweven en een non-woven geosynthetic.

geosynthetics zeeland
De zeewering bij Cadzand aan de kust van Zeeland is versterkt en daarmee voor ten minste de eerste vijftig jaar volledig veilig 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)