Najaar 2016

Het klimaat verandert. De Aarde warmt meer en meer op. De zeespiegel stijgt, ijskappen en gletsjers smelten, stormen worden heviger. Dat heeft vergaande gevolgen voor eilanden en lager gelegen landen. Niet alleen de oorzaken van de opwarming moeten worden aangepakt. Wereldwijd zijn maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat leefgebieden onder de zeespiegel verdwijnen en infrastructuur wordt verwoest. 

TenCate ontwikkelt en produceert duurzame oplossingen voor de bescherming van mensen in hun werk- en leefomgeving. Geosynthetische materialen en systemen zijn geschikt voor onder meer watermanagement, infrastructuur en de milieusector.

india flooding
Huizen langs de Tawi in de stad Jammu (India), die ten gevolge van hevige regenval buiten haar oevers treedt (foto: Q13FOX)

Klimaatverandering is merkbaar in temperatuurstijging. Als water warmer wordt, neemt het meer volume in. Elke graad temperatuurstijging van de oceanen betekent een zeespiegelstijging van bijna een meter. Ook door het smelten van landijs (ijskappen en gletsjers op Antarctica, in Groenland en hooggebergten) kan de hoeveelheid water in de oceanen toenemen. Stijging van de zeespiegel betekent niet alleen meer kans op overstromingen. Orkanen nemen toe, zowel in aantal als in kracht. Dit vraagt om een wereldwijde aanpak van de oorzaken en van maatregelen tegen overstromingen, stormschade en een tekort aan zoet en schoon water.

overstroming shenzhen4 scmp
Mei 2014: een zware storm zorgt voor overstroming in Shenzhen, een miljoenenstad in Zuid-China aan de grens met Hongkong (foto: China Out AFP)

Door vertraging van de Golfstroom stijgt de zeespiegel aan de Amerikaanse oostkust sneller dan elders. In New York waarschuwt men voor de gevolgen van de stijgende zeespiegel voor de drie plaatselijke luchthavens: LaGuardia, John F. Kennedy International Airport en Newark International Airport. In het kader van duinherstel zijn vanaf de jaren negentig tot en met 2010 aan de kust van New Jersey met TenCate Geotube® containers al duindijken geconstrueerd. De tubevormige containers als duinkern bleken bestand tegen de beukende golven die superstorm Sandy in 2012 veroorzaakte. 

Na Sandy is het Rebuild by Design-programma ontwikkeld. Het heeft geleid tot projecten in de kuststaten Connecticut, New Jersey en New York. Bij het herstel van stranden en duinen is TenCate Geotube® technologie toegepast. 

winter floods south china
Winterse overstroming in Zuid-China

Ook in Azië heeft men geregeld te kampen met wateroverlast. Overstromingen dit jaar in India en Nepal hebben aan honderden mensen het leven gekost. Als gevolg van aanhoudend noodweer zijn dit jaar in China tientallen rivieren buiten hun oevers getreden. Spoorlijnen en snelwegen zijn verzakt. Circa 33 miljoen Chinezen zijn getroffen door het noodweer; er werden 186 doden gemeld. In oktober 2013 stond het zeewater rond Indonesië slechts 10 cm onder de rand van zeeweringen. Het noorden van de hoofdstad Jakarta zakt 7,5 tot 17 cm per jaar weg in de drassige ondergrond. Men voorspelt dat de zeespiegel over 50 jaar 3 tot 5 meter boven het straatniveau van Jakarta zal stijgen. 

3 disappearing islands gan mark hodson
Ruim 80% van de koraaleilanden van de Malediven ligt minder dan een meter boven de zeespiegel

TenCate Geosynthetics ontwikkelt en produceert duurzame oplossingen voor de bescherming van mensen in hun werk- en leefomgeving. Met geosynthetics als TenCate Geotube® en TenCate Geobag® is land uitgebreid, zijn eilanden opgeworpen, worden dijken en oevers van rivieren en kanalen beschermd tegen erosie en overstromingen en verontreinigd slib of grond gereinigd. Door verontreinigd slib te ontwateren en als harde massa langdurig op te slaan, zijn deze buis- en buidelvormige containers geschikt als dijklichaam of voor ophoging van land. 

geosynthetics geodetect france equipment
Bewaking en monitoring van dijken kan met geosynthetics met optische vezels, zoals TenCate GeoDetect®

In deze digitale editie van txtures zijn enkele projecten met TenCate Geotube®, TenCate Geobag® en TenCate GeoDetect® kort beschreven.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)