Najaar 2016

Voor inwoners, bedrijven en overheden aan de oostkust van Virginia (Verenigde Staten) zijn stijging van de zeespiegel en een orkaan niet iets dat zich mogelijk gaat voordoen maar een dagelijkse realiteit. Hier is onder meer het Wallops Flight Center van de NASA gevestigd, waar kostbare ruimtevaartprogramma’s worden uitgevoerd. Met TenCate Geotube® technologie is de kustlijn van Wallops Island beter bestand tegen orkanen en overstromingen. 

Wallops Island is een van de eilanden voor de kust van Virginia (VS). Het Goddard Space Flight Center van NASA, de Amerikaanse ruimteorganisatie, heeft hier een centrum voor raketlanceringen voor met name eigen verkenningsmissies en van lancering van zowel sonderaketten als ten behoeve van commerciële ruimtevluchten.

geosynthetics wallops island tubes

Naast overstromingen en orkanen ziet men zich geconfronteerd met stijging van de zeespiegel. Deze factoren vormen een bedreiging voor de miljaren dollars kostende Wallops Flight Facility. Tal van maatregelen zijn al genomen, maar zonder afdoend resultaat. Aan een smalle, noordelijker gelegen inham liggen de plaats Chincoteague en een nationaal wildpark – mede door het lange zandstrand een belangrijke toeristische trekpleister. Het strand ‘verdwijnt’ echter met een gemiddelde snelheid van 3 tot 7 meter per jaar. De toegangsweg en een parkeerplaats voor 1.000 voertuigen zijn de laatste tien jaar al vijf keer opnieuw aangelegd. 

geosynthetics wallops island wave attack

De stranden en het aangrenzende lanceerplatform hadden in 2006 zwaar te lijden van de orkaan Ernesto en de tropische storm die hij veroorzaakte. Weg- en waterbouwkundigen van NASA wendden zich tot TenCate voor een beoordeling ter plaatse. Dit leverde een plan op met TenCate Geotube® technologie om de kust weer op te bouwen en tegen verdere afkalving te beschermen. 

geosynthetics wallops island nasa gov f85t92891

Onderdeel van de oplossing was het plaatsen en vullen van 23 aaneengesloten textiele containers van elk 70 meter lengte met aan de zee (zout water) en rivierdelta (zoet water) onttrokken zand. Onder deze rij werd voor extra stabilisatie een laag geotextiel aangebracht. Zo ontstond een anderhalve kilometer lange en twee meter hoge barrière. 

Overigens ging het bij de installatie met TenCate Geotube® om een tijdelijke maatregel. De bedoeling was het eiland te beschermen met een barrière van grover gesteente. Weliswaar werden er in 2011 nog enkele buisvormige containers toegevoegd en een paar door puin beschadigde eenheden vervangen, de zeewering bleek evenwel uitstekend te presteren – ook toen in 2012 superstorm Sandy uithaalde.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)