Najaar 2016

Voor herstel of vervanging van bruggen  maken de Amerikaanse Departments  of Transportation (DoT) vaak gebruik van het  geosynthetic reinforced soil-integrated  bridge system (GRS-IBS). Hiervoor past men  onder meer materialen toe  van TenCate Geosynthetics. 

De methode betekent een besparing in tijd en kosten. De impact op het milieu is minimaal.

geosynthetics sunfield 027
Constructie van een bruggehoofd met GRS-IBS, een geïntegreerd brugsysteem op basis van een met TenCate Mirafi® HP (high performance) versterkt fundament


The bridge that carries Keefer Highway near Sunfield (Ionia County, Michigan) across Sebewa Creek had deteriorated to such an extent that it needed to be replaced – but with as little highway downtime as possible. In addition, the bridge reconstruction had to be very cost effective.

geosynthetics sunfield 029

To meet the limited budget for building the bridge abutments, the Michigan Department of Transportation opted for the Geosynthetic Reinforced Soil-Integrated Bridge System (GRS-IBS), an integrated bridge system based on foundations reinforced with TenCate Mirafi® HP (High Performance). 

geosynthetics sunfield 030

The Michigan Department of Transportation is an advocate of the innovative GRS-IBS for the construction of this type of bridge abutment. The system helps save costs, shorten construction time, lengthen lifespan and reduce the CO2 footprint. Further, deep foundation design is not required, greatly simplifying design and construction.

geosynthetics sunfield 3145
The renovated bridge near Sunfield (Ionia County, Michigan) across Sebawa Creek. This is the first bridge in Michigan based on the Geosynthetic Reinforced Soil-Integrated Bridge system

TenCate Mirafi® HP geotextiles used for reinforcement also contribute to efficiency; they are relatively light and easy for a small crew to install.

De brug die South Keefer Highway nabij

Sunfield (Ionia County, Michigan) over Sebewa

Creek voert, verkeerde in dermate slechte staat

dat men deze moest vervangen – maar dan

wel in zo kort mogelijk tijdsbestek en met een

bescheiden budget. Voor constructie van de

bruggehoofden koos de Federal Highway

Administration voor het Geosynthetic Reinforced

Soil-Integrated Bridge System (GRS-IBS),

een geïntegreerd brugsysteem op basis van

een met TenCate Mirafi® HP (high performance)

versterkt fundament.

Het Michigan Department of Transport is pleitbezorger van het innovatieve

GRS-IBS voor de constructie van een dergelijk

type bruggehoofd. Het systeem helpt de kosten

verlagen, de bouwtijd verkorten, de levensduur

verlengen en de CO2-voetafdruk verkleinen.

Diepgravend grondverzet is bijvoorbeeld niet

nodig. TenCate Mirafi® HP geotextiel voor

versterking laat zich eenvoudig installeren,

wat ook bijdraagt aan de efficiency. Tal van

bruggehoofden in de VS zijn inmiddels op

basis van GRS-IBS gerealiseerd. De brug nabij

Sunfield, opgeleverd in 2014, is de eerste in de

staat Michigan.
De vernieuwde brug nabij Sunfield (Ionia County, Michigan) over Sebewa Creek. Het is de eerste brug in Michigan op basis

van het Geosynthetic Reinforced Soil-Integrated Bridge-systeem

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)