Najaar 2016

De dijk langs de Loire nabij  Saint-Martin-de-la-Place  (Frankrijk) heeft geregeld te lijden van een hoge waterstand of zelfs overstromingen, zoals in juni van dit jaar. Tien jaar geleden al is 1.000 meter TenCate GeoDetect® geïnstalleerd. 

Doel van het systeem is om lekkage en instabiliteit in een vroeg stadium te detecteren.  

geosynthetics geodetect france 1893
Filtermateriaal en TenCate GeoDetect® zijn aangebracht aan de landzijde van de dijk langs de Loire

Het systeem is gecombineerd met TenCate Bidim®. Dit is een waterdoorlatende en gronddichte non-woven. Het materiaal wordt voornamelijk gebruikt als scheidingslaag in de wegenbouw (tussen funderingsmateriaal en ondergrond) en als filter in waterbouwconstructies en drainagesystemen. 

geosynthetics geodetect france 1916
Hierna werden de materialen met gravel en aarde afgedekt

geosynthetics geodetect france equipment
Instrumentarium voor analyse van de sensorische strips van TenCate GeoDetect® ter registratie van vroege signalen van dijkfalen

Tijdens de overstroming in juni 2016 heeft TenCate hier metingen verricht.

geosynthetics geodetect france 2321
De begroeide dijk langs de rivier bij Saint-Martin-de-la-Place

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)