Najaar 2016

Voor de aanleg van bouwplatforms bij de constructie van de Lach Huyen-brug bij Hải Phòng (Haiphong, Vietnam) is TenCate Geotube®-technologie toegepast. Inmiddels is een begin gemaakt met de uitbreiding en verdere ontwikkeling van het haven- en industriegebied bij de stad. Onderdeel ervan is het nieuwe project Nam Dinh Vu. Hier zet men deze technologie in voor de dijk rond een landaanwinning.

geosynthetics haiphong lach huyen 1
Bouw van de Lach Huyen-brug

Hải Phòng (Haiphong) is een van de belangrijkste havensteden van Vietnam en een belangrijke industriestad.  Voor de constructie van de Lach Huyen-brug in de stad, de grootste brug in Vietnam over water, is voor de bouw van twee bouwplatforms TenCate Geotube®-technologie toegepast. Het gaat om 23,5 kilometer aan met zand gevulde, geotextiele containers van elk 50 meter lengte met een omtrek variërend van 4,6 tot 9,5 meter. Het zand voor de vulling van de buisvormige geotextielen is opgebaggerd in de Golf van Tonkin en naast de brug opgeslagen. 

De bouwplatforms en opslagdepots zijn onderdelen van een (deels afgerond) omvangrijk infrastructuurproject bij Dinh Vu, de voorhaven van Haiphong. Het is onderverdeeld in vier Deep C-zones. 

geosynthetics haiphong lach huyen 2

Voor de constructie van Deep C II wordt TenCate Geotube®-technologie toegepast. De ondergrond is weinig draagkrachtig. Ook is sprake van periodieke wisseling van de waterstand en soms zware golfslag. Rond het te winnen oppervlak wordt een zeedijk aangelegd met 1,8 kilometer lengte en van een dubbele rij, met plaatselijk zand gevulde containers. Ook het werkeiland bij de brug is gecreëerd door gebruikmaking van deze technologie. 

geosynthetics haiphong
Via Google Earth zijn de ringdijk, het platform, de TenCate Geotube® dijk rond het opslagdepot en de bouwplatforms van de brug goed zichtbaar

Op een laag TenCate Mirafi® PET800 voor primaire versterking bouwt men tussen twee parallelle rijen TenCate Geotube® eenheden een dijklichaam op. Aan de voet van de dijk zorgt gevulde TenCate Geomattress® voor bescherming. Door de moeilijke begaanbaarheid van Dinh Vu is het noodzakelijk met hydraulisch aangebracht zand te werken. TenCate Geotube® units zijn eenvoudig met hydraulisch aangevoerd zand te installeren op een onstabiele ondergrond. Er kunnen hellingen mee worden gemaakt van wel 45°. 

geosynthetics haiphong reclamation platform
Voor de constructie van de Lach Huyen-brug is voor de bouw van twee bouwplatforms TenCate Geotube®-technologie toegepast. Rechtsboven het drooggelegde platform.

In 2015 is begonnen met de aanleg van de dijk rond zone Deep C II. Op 14 december hield de projectontwikkelaar, de Rent-A-Port Group, op een drooggelegd platform een officiële openingsplechtigheid. De Rent-A-Port Group is een Belgische onderneming in waterinfrastructuur en ontwikkeling van industrieterreinen. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)