Najaar 2016

TenCate wil een bijdrage leveren aan verbetering van gebrekkige sociale en economische omstandigheden, waar ook ter wereld. Het is onderdeel van de missie ‘Protecting people’, waarin innovatie en duurzaamheid een rol spelen. Het Field in a box™ systeem van TenCate verbindt deze sociale, educatieve en economische doelstellingen met sportbeoefening. Het kan bijdragen aan de ontwikkeling van gemeenschapszin en multi-community centers. Met de Box full of hopes and dreams©  biedt ze hiervoor een sociaal platform. Dit wil kinderen in achterstandswijken helpen hun dromen te verwezenlijken. 

Het concept achter Field in a box™ biedt in wezen twee platforms voor grassroots development en community empowerment (versterking van de gemeenschap en vergroting van de gemeenschapszin). Het zijn Field in a box™ en Box full of hopes and dreams©. Het eerste is primair een business-to-business (B2B) concept dat bedrijven, instellingen en organisaties in staat stelt een business-to-consumer (B2C) bijdrage te leveren aan de samenleving. 

grass box hopes dreams 1
Op het strand in Scheveningen introduceerde TenCate in augustus 2016 aan haar zakenrelaties en partners  de Field in a box™ oplossing. In de container maakten business-to-businessgasten kennis met Box full of hopes & dreams©

Field in a box™ biedt een fysiek platform voor partnerschappen met ondernemingen (corporates), stichtingen en (inter)nationale overheden. Box full of hopes and dreams© is een sociaal platform voor partnerschappen met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), sportbonden en lokale overheden.  

grass box hopes dreams 3
In 2015 heeft de Verenigde Naties een nieuwe agenda opgesteld voor wereldwijde, duurzame ontwikkeling. De kerndoelstellingen van de 17 UN Global Goals zijn gericht op het beëindigen van extreme armoede, het bestrijden van ongelijkheid en onrecht, en het oplossen van de klimaatverandering. De Box full of hopes and dreams© en het achterliggende Field in a box™ geven daarop een antwoord.

‘Je kunt ondernemerschap en een commercieel initiatief heel goed combineren met maatschappelijk verantwoord bewustzijn’, licht Marc Ganzeboom toe. Hij is bij TenCate Grass/GreenFields salesmanager voor Field in a box™.

grass box hopes dreams marc
Marc Ganzeboom

‘We richten ons op zowel het fysieke als sociale platform. Met Field in a box™ Field in a box™ gaan we naar partners als grote multinationals met een mvo-budget. Met  Box full of hopes and dreams© Box full of hopes and dreams© richten we ons op consumenten. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Men kan bijvoorbeeld op onze site aangeven waar ze vinden dat zo’n box moet komen te staan. Het gaat om het delen van waarden.’ 

grass box hopes dreams madrid
In Cañada Real Galiana (Madrid, Spanje) werd eerder dit jaar het eerste Field in a box™ veld ingeopend

TenCate zorgt er als systeemleverancier voor dat het veld goede sporttechnische eigenschappen heeft. Het veld combineert de XP Blade™ kunstgrasvezel met TenCate Accorder™. Dit is een weefsel met een raster van geosynthetisch materiaal waarvoor slechts 6 cm in plaats van 50 cm ondergrond hoeft te worden verwijderd. Lokaal puin of verwijderde grond komt in het rasterweefsel terug en vormt zo een stabiele ondergrond voor het volledige veld. Desgewenst kan daaronder dan een GreenSource™ waterbeheersysteem worden geplaatst. ‘Alles gebeurt dus vanuit de mvo-gedachte en met een lage CO2-voetafdruk’, besluit Marc Ganzeboom. ‘We leveren een turnkey systeem met lokale mensen tegen lage kosten. Er is toezicht, training en supervisie, zodat het veld op de juiste manier wordt benut.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)