Najaar 2016

Twee van elkaar gescheiden openbare stranden in East Lyme in Connecticut (VS), ten noordoosten van New York, zijn sinds kort met elkaar verbonden door een verhoogd voet- en fietspad. Basis ervoor is een versterkte helling en gewapende beschoeiing. Bij de aanleg is TenCate Mirafi® FW toegepast, duurzaam geotextiel voor erosie- en kustbescherming.

Bij de constructie van de wandel- en fietsverbinding was het zaak de treinverbinding tussen Old Lyme and New London bescherming te bieden tegen de sterke golfslag van de Atlantische Oceaan. Zowel het treinverkeer als de habitat van vissen, schaal- en schelpdieren diende men zo weinig mogelijk te verstoren.   

geosynthetics east lyme niantic
Na installatie van TenCate Mirafi® FW geotextiel

Om deze en budgettaire redenen koos CTE Engineers voor TenCate Mirafi® FW. Dit is een reeks sterke, uv-gestabiliseerde geotextielen voor bijvoorbeeld erosie- en kustbescherming. Ze worden hier, zoals in de regel gebeurt, aangebracht onder een laag stenen of grind.

 geosynthetics east lyme boardwalk courant com
Het voet- en fietspad langs de oceaan na oplevering (foto: Town of East Lyme)

De treinverbinding, getijden, enkele stormen en het strakke tijdschema maakten het de uitvoerder niet eenvoudig. De plaatselijke aanwezigheid van materialen (zand en gesteente) en de eenvoudige installatie vergoedden veel. Daardoor kon het project binnen de gestelde tijd en beschikbare middelen worden gerealiseerd. 

geosynthetics east lyme boardwalk mara lavitt

Al snel na installatie werd de verbinding op de proef gesteld. Een storm met orkaankracht werd probleemloos doorstaan – tot extra voldoening van ontwerper, uitvoerder en stadsbestuur.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)