Winter 2016

Waterbehandeling van mijnbouwafval Finland

TenCate Geotube® technologie is ingezet bij de behandeling en opslag van ernstig verontreinigd water als gevolg van de winning van nikkel in in Talvivaara (Finland), Europa’s grootste nikkelmijn.

In 2008 begon de Finse mijnbouwmaatschappij Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj nabij Sotkamo (Finland) met de winning van nikkel.  Als bijproducten van het proces zou men ook koper, zink en kobalt kunnen winnen. In 2010 liet het bedrijf weten te starten met de productie van uranium, dat vrijkwam bij de winning.

Verontreinigd water
Vanwege extreme regenval was Talvivaara in 2012 gedwongen in meren op het terrein circa 8 miljoen kubieke meters overtollig en verontreinigd water op te slaan. Nog in datzelfde jaar moest de winning worden stilgelegd vanwege een grote hoeveelheid verontreinigd water dat zich in het laagstgelegen gedeelte van de mijn had verzameld. In november bleek een bassin met bezinksel van gips lek. Toen het lek was gelokaliseerd en gedicht, was al zo’n 220.000 kubieke meter met onder andere nikkel en cadmium verontreinigd water weggelekt. De activiteiten werden stopgezet. Om te voorkomen dat meer afvalwater in het milieu zou verdwijnen, wierp Talvivaara rond bassins dammen op.    

4 geosynthetics Turva-altaat-_paljaalla_maaperällä_-_Ilmakuva_2013
De nikkelmijn in 2013 (Turva altaat paljaalla maaperällä Ilmakuva)

De milieu- en waterbehandelingsexperts van Talvivaara wilden een kosteneffectieve oplossing met voldoende behandelcapaciteit. Sito, een toonaangevend bedrijf in infrastructuur en consultancy, introduceerde bij hen de ontwateringstechnologie met TenCate Geotube®: buisvormige containers van geotextiel, hier met toevoeging van polymeren. Daarmee wordt de verontreiniging gebonden. Vanwege zijn ervaring in het gebruik van TenCate Geotube® en de Watermaster dregtechniek werd aannemer Vesirakennus Ojanen bij het project betrokken.

De schoonmaakoperatie begon in maart 2013. Vanaf het begin bleek de behandeling van slib en mijnbouwafval door middel van TenCate Geotube®-technologie succesvoller dan verwacht. Daardoor kon Talvivaara al na een paar maanden herstarten met haar activiteiten. 

4 geosynthetics nickel mine ilmakuva
(Ilmakuva, 2013)

Desondanks deden zich ook in de jaren erna ernstige lekkages voor, om te beginnen op  8 april 2013. Van 620.000 kubieke meter opgeslagen afvalwater bleek 250.000 kubieke meter verontreinigde vloeistof te zijn weggelekt in het milieu. Kort erna werd toestemming gevraagd om nog eens 820.000 m3 afvalwater te mogen lozen – bovenop de 1,8 miljoen m3 waarvoor al vergunning was verleend. Een en ander resulteerde in het faillissement van Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. In 2015 werd het overgenomen door het Finse Terrafame, onderdeel van een staatsonderneming. Dit bedrijf legt zich toe op de winning van nikkel en zink. Het verwierf ook de rechten voor de productie. In 2016 maakte de Finse regering bekend dat de mijnbouw zou worden afgebouwd en gecontroleerd zou worden gesloten. 

4 geosynthetics Kipsisakka-altaat_laittomassa_tilassa_-_Ilmakuva_2013

(Kipsisakka altaat laittomassa tilassa Ilmakuva, 2013)

Er bevindt zich momenteel nog zo’n 10 miljoen m3 afvalwater op het terrein. Nog steeds loopt er water in de verlaten mijnschacht. De waterbehandeling die plaatsvindt, is niet voldoende voor de totale verontreiniging. Terrafame zoekt daarom naar een definitief, centraal afvalwaterzuiveringssysteem om de problemen blijvend de baas te kunnen. TenCate Geotube® maakt daar mogelijk deel van uit.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)