Winter 2016

Oplossing voor een nieuw stenen tijdperk

Regenwater verdwijnt tegenwoordig vaak in het riool in plaats van in de ondergrond te worden opgenomen. Dat heeft gevolgen voor de bodemgesteldheid, de capaciteit van installaties voor rioolwaterzuivering en de bacteriële afbraak van vuil water. Aquabase draagt bij aan de oplossing van dit probleem. Het is gebaseerd op twee geosynthetische materialen en toepasbaar in de wegenbouw.

Nederland vertegelt en versteent. Door de toename van de intensiteit van buien valt in korte tijd veel water. Veel hemelwater van daken, straten, trottoirs en bestrate tuinen wordt via kolken in de straat en het riool snel afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Conventionele riolering is daar vaak niet op berekend. Gevolgen: Nederland verdroogt en de capaciteit van rioolwaterzuiveringen moet worden uitgebreid. 

4 geosynthetics Aquabase Potgieterstraat, Nijverdal (21)
Aanvang van de constructie met Aquabase, 
TenCate Accorder® and TenCate Polyfelt®

Vermenging van vuil met hemelwater leidt ertoe dat de bacteriën in de rioolwaterzuivering die normaliter de afvalstoffen ‘opeten’ en het water helpen schoonmaken, minder functioneren. Aquabase voorziet grotendeels in de oplossing van het probleem. Het is een stabiele, waterbufferende wegfundering die hemelwater helpt in de ondergrond te infiltreren.  
  
4 geosynthetics Aquabase Potgieterstraat, Nijverdal (43)

Het Aquabase-systeem is een gezamenlijke ontwikkeling van Van den Bosch Beton (betonbestratingsproducten), Rotim (grondstoffen voor infrastructuur) en TenCate Geosynthetics. Basis voor het systeem is TenCate Accorder®. Deze sub-base is primair ontwikkeld voor een stabiele onderbouw van kunstgrasvelden. Het helpt de kosten verlagen die gemoeid zijn met de installatie van een kunstgrasveld, zoals grondverzet. Bij conventionele kunstgrassystemen wordt voor de basis doorgaans een diepte van veertig à vijftig centimeter gehanteerd. 

4 geosynthetics Aquabase Potgieterstraat, Nijverdal (7)
TenCate Accorder® is opgebouwd uit pockets van zo’n 7 bij 7 centimeter, die gevuld kunnen worden met lokaal aanwezig zand, steenslag of puin

TenCate Accorder® is een compacte stabiliserende onderbouw van driedimensionaal geotextiel (geocell) en slechts 5,5 tot 6 centimeter hoog. Er hoeft dus veel minder grond te worden afgegraven. Zware machines zijn in de regel niet nodig. 

4 geosynthetics aquabase 2156

In nieuwe woonwijken wordt hemelwater tegenwoordig al bovengronds afgekoppeld. In woonwijken waar dit vanwege de beschikbare openbare ruimte niet kan, zorgt Aquabase eveneens een duurzame oplossing.  Waar mogelijk, worden de diverse componenten van Aquabase doorontwikkeld. Om olieresten ten gevolge van autoverkeer af te breken, kunnen aan het non-woven bijvoorbeeld bacteriële additieven worden toegevoegd.

4 geosynthetics aquabase 2160

Zie de animatievideo

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)