Winter 2016

Jarenlang droegen de medewerkers van Duslo, een concern in de chemische industrie in Slowakije, werkkleding van honderd procent katoen. Onlangs ging vrijwel het hele bedrijf over op beschermende werkkleding gemaakt van TenCate Tecasafe® Plus. 

Duslo produceert en levert wereldwijd chemische producten, zoals kunstmest, lijm en anti-degradanten voor de rubberindustrie. Vanwege de chemische aard van het productieproces, werken medewerkers in de fabriek natuurlijk met gevaarlijke stoffen en machines. De potentiële risico’s waaraan ze bloot staan, variëren van brandwonden door brand- en explosiegevaar tot aan bespatting door chemicaliën. Daarom moet iedereen op de werkvloer, van onderhoudspersoneel tot administratieve medewerkers, beschermende kleding dragen als zij in contact zijn met de productie.

protective duslo men at work

‘Tot voor kort droeg men bij Duslo in negentig procent van de gevallen werkkleding van katoen’, vertelt manager inkoop en logistiek Róbert Matula, daarin bijgestaan door Jan Rusó, hoofd van de afdeling Veiligheid op het Werk. ‘Alleen op sommige werkplekken, bijvoorbeeld op de afdeling anorganische productie, droeg men werkkleding waar een mengsel van koolstofvezels in was verwerkt. Maar de basis was altijd katoen. De medewerkers waren daardoor niet beschermd tegen de spatten van chemicaliën en ook niet tegen statische ontladingen.’ Bij Lovochemie, een zusterbedrijf van Duslo, droegen de medewerkers wel al beschermende kleding. Vier jaar geleden werd daar de keuze voor TenCate Tecasafe® Plus gemaakt, na het beoordelen van verschillende materialen.

Effectieve bescherming
‘We hebben het materiaal bij Lovochemie destijds enkele maanden uitvoerig getest en vergeleken met andere materialen’, vertelt Jan Rusó. ‘De medewerkers hebben verschillende soorten kleding uitgeprobeerd. Uiteindelijk won de kleding gemaakt van TenCate materialen, vanwege de combinatie van comfort, effectieve bescherming en de prijs. Omdat het productieprogramma van Duslo voor een groot deel overeenkomt met dat van Lovochemie konden we het zonder verder testen ook bij Duslo introduceren. Werknemers moeten simpelweg worden beschermd tegen gevaar op het werk, en de eerdere bescherming was gewoon niet goed.’

protective duslo men
Van links naar rechts: een medewerker van Duslo in de nieuwe werkkleding, Wibo Behm (Regional Sales Manager Eastern Europe & Central Asia), Jiri Boubin (Agent TenCate), Joseph Kuchar (CEO Stomex), Róbert Matula (Purchasing & Logistic Manager) en Jan Rusó (Head of the workplace Safety Department)

‘Elke werkplek en elke afdeling is beoordeeld op risico’s’, vertelt Róbert Matula. ‘Daarbij is geïnventariseerd wat de benodigde hulpmiddelen bij het werk zijn. Op tachtig procent van de werkplekken bleek extra beschermende kleding nodig te zijn.’ Duslo heeft het selectieproces voor de keuze van een leverancier doorlopen. De Slowaakse confectionair Stomex won. De materialen van TenCate Protective Fabrics zijn favoriet bij Stomex. 

Verandering
De medewerkers van Lovochemie dragen de werkkleding nu vier jaar . ‘Werknemers voelden de verandering, dat ze nu beschermd waren tegen risico’s’, zegt Róbert Matula. ‘De werknemers die het meest positief verrast waren, hadden al eerder beschermende kleding gedragen van andere materialen die veel minder comfortabel aanvoelden. Ze beschouwen deze kleding ook als veiliger dan de oude werkkleding. Ze realiseren zich dat de kleding hen beschermt tegen mogelijke brand, spatten van chemicaliën en tegen statische elektriciteit.’ 

'Mensen voelen zich veiliger'
Bij zusterbedrijf Duslo is de werkkleding nog maar kort in gebruik, maar vanwege het enthousiasme bij Lovochemie verwacht Róbert Matula ook hier overwegend positieve reacties. ‘Mensen voelen zich veiliger. De kleding maakt hun werk niet moeilijker of makkelijker. De kleding zorgt dat ze hun werk kunnen doen en dat ze daarbij beschermd zijn. Dat is het allerbelangrijkst.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)