Winter 2016

Naar een volgende stap in onze communicatie

‘Dit is een bijzondere uitgave. Het is de laatste editie van txtures. 

52 Jaargangen lang hebben we u geïnformeerd over de ontwikkeling en vervaardiging van onze materialen en systemen en de toepassingen ervan wereldwijd. Tijden veranderen en daarmee onze manier van communiceren. TenCate is in de transitie van analoge naar digitaal gedreven communicatie met steeds meer interactieve middelen. Met ingang van 2017 stellen de marktgroepen er een eer in hun medewerkers en andere betrokkenen zelf over hun activiteiten te informeren. Nieuwe, digitale nieuwsbrieven, websites en sociale media zullen in deze communicatie een belangrijke rol spelen. 

txtures heeft met name sinds de millenniumwisseling een ware transformatie doorgemaakt. Het monochrome personeelsblad voor de medewerkers van een in Nederland opererende onderneming is mettertijd geëvolueerd tot een fraai vormgegeven kwartaalblad (in gedrukte vorm, op de website en Engelstalig als app) voor iedereen die wereldwijd betrokken is bij het internationaal opererende materiaaltechnologieconcern – eindgebruiker, klant, leverancier, medewerker en anderszins. 

In de loop der jaren bereikten ons van lezers buiten en binnen de onderneming tal van positieve reacties. De een volstond met loftuitingen over de variatie in artikelen en onderwerpen, de ander roemde het zorgvuldige taalgebruik, een derde volstond met ‘Geslaagd!’. Collega’s repten van ‘very beautiful graphic content’ en ‘good, clear, concise editing’ of onderstreepten het belang van txtures als ‘sterk marketinginstrument’ op beurzen en in gesprekken met klanten. 

Alles was erop gericht u op corporate niveau een inhoudelijk en redactioneel hoogwaardig en evenwichtig blad te kunnen bieden. Zo is ook in deze laatste editie van txtures elke van onze zes marktgroepen vertegenwoordigd. Wij hopen eraan te hebben bijgedragen dat menigeen zich meer verbonden is gaan voelen met de onderneming TenCate.

Nu is het tijd voor de volgende stap. 

De redacteur spreekt de hoop en verwachting uit dat de 52 jaargangen van txtures de marktgroepen inspiratie bieden om hun communicatie een mooi vervolg te geven.’ 

Coen Heldeweg, editor corporate communicatie

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)