Winter 2016

Met terugwerkende kracht

Ooit werd de boemerang gebruikt als wapen, als attribuut in rituele dansen of om indruk te maken op andere stammen. Sinds geruime tijd doet het werphout vooral dienst als speelgoed en worden er op het hoogste niveau kampioenschappen in gehouden. Met gebruikmaking van TenCate Cetex® vervaardigde de Engelsman Bill Hirst een aantal prototypes. ‘Voor wie een boemerang zoekt met buitengewone prestaties biedt dit materiaal voordelen.’

Een boemerang is een krom gebogen voorwerp, dat na het wegwerpen terug kan komen bij de werper. Een veel voorkomende vorm is de V-vorm met het profiel van vliegtuigvleugels. Er zijn ook werphouten met drie of meer vleugels. De oudst bekende boemerang is 23.000 jaar oud, gemaakt van de slagtand van een mammoet en gevonden in een grot in Zuid-Polen. Hij lijkt te zijn gebruikt voor de jacht op rendieren. Vandaag de dag is boemerang werpen een wereldwijd beoefende sport.

boomerang bill hirst worp
Bill Hirst: 'Van mammoettand tot TenCate Cetex® is een R&D-project van 23.000 jaar' 

Een boemerang is licht en wordt vervaardigd van hout of kunststoffen. Bill Hirst, als natuurkundige en uitvinder verbonden aan een groot industrieel onderzoeksbedrijf, besloot TenCate Cetex® TC1100 PPS RTL toe te passen. Met dit thermoplastisch laminaat dat TenCate Advanced Composites beschikbaar stelde, vervaardigde de Engelsman een aantal prototypes. ‘Het materiaal biedt speciale voordelen voor hen die een boemerang zoeken met buitengewone prestaties’, is zijn ervaring.

boomerang bill hirst table
Bill Hirst met verschillende van composieten vervaardigde boemerangs

Voor vier van de zeven wedstrijden waaraan hij deelnam, maakte hij in totaal zo’n twaalf prototypes. Een ervan zijn de wereldkampioenschappen eerder dit jaar in Kiel (Duitsland). Hij was een van de 250 deelnemers uit ongeveer 20 landen. Wedstrijden zijn gebaseerd op verschillende aspecten, zoals bereik, nauwkeurigheid, snelheid, duur van de vlucht, het aantal succesvolle vangsten in een serie worpen en het grootste aantal boemerangs dat een werper gelijktijdig in de lucht kan houden. Het is een zeer technische sport. Elk onderdeel (flight) van een wedstrijd vraagt om een werphout met specifieke eigenschappen. ‘Enkele  prototypes bieden veel mogelijkheden, met name als het gaat om een lange range en duur.’

 boomerang bill hirst prototypes

Bill Hirst vindt TenCate Cetex® ‘bijzonder geschikt voor flights met lange vluchten en grote afstanden waar nauwkeurigheid van de terugkeer geboden is. Door de dimensionale stabiliteit zijn de prestaties, als de boemerang eenmaal goed is afgesteld, er als het ware in opgeslagen. Er vinden dan geen afwijkingen meer plaats, zoals bij andere materialen’.

Op de langeafstand-wereldranglijst neemt hij een verdienstelijke 25e plaats in. ‘Een belangrijk deel van door TenCate Cetex® mogelijk gemaakte ontwerpvoordeel heb ik nodig om mijn relatief zwakke worp te compenseren’, voegt hij er eerlijkheidshalve aan toe. Dat hij composietmaterialen geschikt vindt om boemerangs mee te maken, lijdt voor hem echter geen enkele twijfel.


See the clip of Bill and Henry in Copenhagen (DK).

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)