Winter 2016

In het centrum van de hightechcomposietenindustrie

Composieten voor de vliegtuigindustrie, automotive en industriële toepassingen stonden centraal op Experience Composites en ITHEC. Het zijn twee vakbeurzen annex conferenties in Duitsland over de ontwikkeling, eigenschappen en toepasbaarheid van deze lichtgewicht materialen. TenCate Advanced Composites was met een team en beursstand aanwezig. Duitsland is een grote speler op de aerospace- en automotivemarkt. 

Het aandeel thermoplastisch composietmaterialen in vliegtuigprogramma’s van Airbus, Boeing en andere OEM’s groeit. Thermoplasten maken lage productiekosten mogelijk dankzij een snelle verwerkingstijd. Ze lenen zich bij uitstek voor geautomatiseerde processen, kennen een hoge sterkte-gewichtratio, zijn goed recyclebaar en brandvertragend. Ze dragen bij aan de reductie van gewicht en CO2-uitstoot. Ook de automotive-industrie toont daarom steeds meer interesse. Het marktpotentieel is vooral gebaseerd op de noodzaak tot sterk lagere CO2-uitstoot van auto’s. De bedrijfstak zoekt daarom energiebesparende oplossingen. In de autoindustrie is met het ontwikkelen van de processen voor serieproductie en de vereiste aanpassingen echter nog enkele jaren gemoeid. 

composites production A350 clips
Productie in Augsburg van de A350 met thermoplastische clips (foto: Jost-g.thorau/thoraufotografie)

Experience Composites vond in september plaats in Augsburg (Zuid-Duitsland), ITHEC in oktober in Bremen (Noord-Duitsland). Geen toevallige locatiekeuze. De Duitse luchtvaartindustrie is geclusterd binnen een noordelijke en een zuidelijke regio. In Zuid-Duitsland bevindt zich tevens het merendeel der Duitse autofabrikanten. Het zuiden van Duitsland vormt het hart van de concentratie van gebruikers van composieten uit de autoindustrie, de vliegtuigindustrie en de machinebouw.

composites premium aerotec 1
(CFKValley/Premium Aerotec)

‘Ons ging het erom composieten voor de luchtvaart en automotive in Duitsland nog nadrukkelijker op de kaart te zetten’, zegt Marlie Koekenberg (sector salesmanager aerospace EMEA). ‘In de commerciële luchtvaart, met de desbetreffende build rates (productieaantallen), is veel interesse in thermoplastisch composieten. Rond Stuttgart-Augsburg-München zijn veel R&D-centra met als zwaartepunt toepassingen van innovatieve materialen. Wij willen hiertoe nauwer gaan samenwerken met het Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) om nog beter toegang te krijgen tot toekomstige grote vliegtuigprogramma’s.’ 

composites premium aerotec 3
(CFKValley/Premium Aerotec)

‘In de automotive-industrie is het aandeel thermoset composieten momenteel wezenlijk groter’, zegt Michael Versteegen (accountmanager Industrial Centraal Europa van TenCate Advanced Composites). ‘Dat komt omdat er veel kleine programma’s zijn. Juist vanwege hun eigenschappen liggen er voor thermoplasten veel meer mogelijkheden.’ Zijn ervaring leert wel dat automobielfabrikanten wel thermoplasten willen toepassen, maar zij verwachten van de leverancier voldoende productiecapaciteit en besluiten pas op het laatst wel of niet tot toepassing over te gaan. Eerst zullen de productieprocessen moeten veranderen. 

composites bremen airbus

Productie voor Airbus in Bremen (copyright: Airbus/M. Lindner)

‘Op middellange termijn is dat wel de richting. Nieuwe programma’s worden steeds specifieker. Als we de prijs ten opzichte van metaal verder kunnen optimaliseren, is het een kwestie van tijd.’ TenCate Advanced Composites kan zich onderscheiden door haar jarenlange know-how. ‘Er zijn veel producenten van composieten en prepregs, maar er is relatief weinig kennis bij leverancier en klant.’

composites ithec
Op de ITHEC

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)