Winter 2016

Golfbrekers van geotextiel

Kustconstructies met geotextiele zandelementen kunnen fungeren als alternatief voor conventionele methoden met steenbestorting. Onderzoek naar aspecten als golfbreking, milieu-impact en rentabiliteit toont de voor- en nadelen van beide mogelijkheden. 

Met TenCate Geotube® kunnen duinen, dijken, oevers en stranden in korte tijd en duurzaam worden hersteld, versterkt en opgehoogd. Een andere mogelijke toepassing zijn golfbrekers: dwars op of onder water evenwijdig aan de kust. In de Verenigde Staten gebruikt men deze technologie al jaren voor bescherming en versterking van kusten en de opbouw van duinen. Toepassingen in Europa vinden we bijvoorbeeld in de Franse kustplaatsen Cannes en Sète.

4 geosynthetics sete geotube
TenCate Geotube® containers nabij Sète worden geplaatst en gevuld

Het Étang de Thau is een lagunemeer bij Sète, aan de Middellandse Zee. Hier mondt het Canal du Midi uit in zee. De lagune wordt door een smalle en relatief kwetsbare landstrook met een autoweg en spoorlijn gescheiden van zee. Door voortschrijdende erosie is de weg al verplaatst naar de andere zijde van de spoorlijn. Er zijn vier mogelijke oplossingen bedacht om de kust te versterken. Uiteindelijk bleef één oplossing over: TenCate Geotube® systemen als golfbreker. Zo werd hier voor de kust een rij gevulde TenCate Geotube® containers geplaatst, parallel aan de kustlijn. 

4 geosynthetics sete google
De containers zijn niet zichtbaar vanaf het strand, maar wel via Google Earth

Naast bescherming van de kust is de maatregel gericht op zandaanwas van het strand. De installatie heeft er al toe geleid dat door aanwas van zanddeeltjes het strand hier in een periode van een paar jaar vier tot vijf meter breder is geworden.

In het buitenland worden oplossingen met geosynthetics al dikwijls toegepast. Nederland blijft hierbij achter. Belangrijkste oorzaken zijn onervarenheid en onzekerheid omtrent de resultaten. ‘Morfologen die de Nederlandse kuststreek in kaart brengen, zien het liefste de kust als zachte oplossing’, zegt Edwin Zengerink, technical manager geosystemen van TenCate Geosynthetics EMEA. ‘Zij willen kleine zanddeeltjes zien migreren en uitspreiden en verplaatsen langs de kust. Wij willen de zanddeeltjes vasthouden, een “harde” oplossing die je ook wel in de Verenigde Staten ziet.’ 

4 geosynthetics sete herault
Het project bij Sète was onderwerp van een wetenschappelijk onderzoek naar de functionele en niet-functionele aspecten van golfbrekers op basis van TenCate Geotube® en conventionele golfbrekers op basis van rotsgesteente: de prestaties, duurzaamheid en kosten. In mediterrane omstandigheden, zoals bij Sète, leveren geotextiele golfbrekers nagenoeg dezelfde hydraulische prestaties als constructies met gesteente. TenCate Geotube®-technologie blijkt wel milieuvriendelijker en kosteneffectiever. 

Tom Stephens, commercieel directeur Latin America van TenCate Geosynthetics USA, meent dat er vier redenen zijn voor het succes van TenCate Geotube® in golfbrekerprojecten in de VS. ‘Veel projecten vinden we langs kusten of bij resorts, waarbij de eigenaar liever een met zand afgedekte duinkern heeft dan een met gesteente. Dat biedt een minder natuurlijk aanzien. Daarbij is het prijzig om stortstenen buitengaats of dichtbij de kust aan te brengen. In veel gevallen kost het alternatief met TenCate Geotube® minder dan de helft dan een traditionele oplossing. Een complete of een gedeeltelijke constructie vervangen door deze technologie levert de eigenaar dus een flinke kostenbesparing op.’  

Een derde factor is dat in veel situaties kleine, plaatselijke aannemers worden ingeschakeld die zijn geschoold door TenCate en minder apparatuur nodig hebben. Mocht de golfbreker op de verkeerde plek zijn geconstrueerd of als de ontwikkelingen erom vragen, dan kan men een constructie met TenCate Geotube® bovendien eenvoudig verwijderen of verplaatsen.

4 geosynthetics cannes RS31003
La Croisette, Cannes (Frankrijk) 

De Franse Middellandse Zeekust ondervindt geregeld schade van stormen met metershoge golven en windsnelheden van ruim 100 km per uur. Om toekomstige milieu- en economische schade te beperken, zijn de zandstranden van La Croisette in Cannes beschermd door een 545 meter lange, verzonken golfbreker. Dit ‘rif’ bestaat uit twee rijen hydraulisch met zand gevulde TenCate Geotube® containers met een diameter van 4 meter en een lengte van 25 tot 30 meter. Ze rusten op een 20 meter brede, erosie beschermende onderlaag van geotextiel. Deze is aan weerszijden geborgd door met baggerzand gevulde geotextiele buizen van 50 centimeter doorsnede. De constructie is 20 meter breed en ligt circa 1 meter onder het wateroppervlak, tussen de 80 en 100 meter uit de kust. De golfbreker bestaat vier secties. Tussen elke sectie is een geul vrijgehouden voor kleine vaartuigen. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)