Winter 2016

Colourfield - een bijdrage aan sociale cohesie

Sport, water en een sociaal programma: dat is de kern van het zojuist gerealiseerde Colourfield in Delhi (India).  Basis voor deze sportaccommodatie is een kunstgrassysteem van TenCate. Het is een kleinschalig, duurzaam  sportveld dat wordt verlicht met ter plekke opgewekte zonne-energie en dat water opslaat in de fundering van  het veld en dit met GreenSource™ zuivert tot drinkwater. 

Een Colourfield is een ‘mini-sportarena’ met sportfaciliteiten, verlichting en schoon drinkwater. Het sportveld wordt bij donker verlicht met ter plaatse opgewekte zonne-energie. Opgevangen water wordt onder het gehele sportveld opgeslagen en gezuiverd tot drinkwater. Daarvoor zorgt het GreenSource™ watermanagementsysteem, dat onderdeel is van het geïntegreerde sportsysteem. De realisatie van een Colourfield biedt kinderen de mogelijkheid te sporten en verhoogt de veiligheid en leefbaarheid van een stad of wijk.

Colourfield ZJA 1
Colourfield naast het Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi (India) (foto: Zwarts & Jansma) 

Colourfield verbindt sport met sociale, educatieve en economische doelstellingen. Het systeem kan bijdragen aan de werkgelegenheid en versterking van de lokale gemeenschap. Het geïntegreerde systeem speelt in op de 17 Global Goals van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling. 

Colourfield ZJA 2
Zwarts & Jansma tekende voor het ontwerp en de specificaties van het Colourfield. Zo moest de accommodatie voldoen aan eisen met betrekking tot veiligheid en toegankelijkheid en moest ze duurzaam en vandalismebestendig zijn.  (foto: Zwarts & Jansma)

Colourfield is een initiatief van Dutch Sports Infrastructure (DSI) en onderdeel van het programma Partners for International Business (PIB).  Bij het PIB-programma voor India zijn betrokken Amsterdam ArenA International, Philips Lighting, Pentair, SWDsystems, Heras, TenCate / GreenFields, Ballast Nedam, de KNVB en het architectenbureau Zwarts & Jansma. 

'Colourfield als een mooi initiatief om iets bij te dragen aan de welvaart en sociale cohesie in opkomende gebieden in India’, aldus Erik Smits van Zwarts & Jansma. ‘Wij denken dat dit concept op meerdere locaties in India kan worden toegepast, maar ook in andere landen waar water een schaarste is en zon in overvloed. Te denken valt aan landen in het Afrikaanse continent. Zo is er ook al interesse getoond vanuit Marokko.’

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)