Winter 2016

TenCate Geosynthetics heeft een asfaltwapening ontwikkeld die de levensduur van het wegdek kan verlengen en de onderhoudskosten helpt terugbrengen: TenCate Polyfelt® PGM-G, een geosynthetisch asfaltvlies met glas- en basaltvezels. Het zorgt voor een waterdichte, spanningabsorberende laag die reflectiescheuren helpt voorkomen. 

In Nederland is 1,2 miljoen m2 aan asfaltwapening verwerkt. Veiligheid op de weg is gebaat bij een goed onderhouden wegennetwerk. Een weg wordt ontworpen voor gemiddeld 20 jaar. De toenemende verkeersintensiteit, zowel qua aantallen als aslasten, leidt tot versnelde veroudering en scheurvorming. Wegenbouwers zijn daarom geïnteresseerd in rendabele methoden en materialen voor aanleg, herstel en uitbreiding van wegen met een langere levensduur. De verwerking van geocomposieten en asfalteringsvlies helpt kosten besparen en de levensduur van de weg verlengen.  TenCate Polyfelt® PGM-G is zo'n geocomposiet.

geosynthetics asfalt ruggegraat 1090251
TenCate Polyfelt® PGM-G asfaltwapening is toegepast bij asfalteringswerkzaamheden aan de Grotestraat in Nijverdal. Het gaat om een oppervlak van 4.000 m2, waaronder 1.000 m2 met basaltvezel

TenCate Polyfelt® PGM-G asfaltwapening bestaat uit asfaltvlies met bitumen-absorberende eigenschappen. Het is gewapend met glasvezelbundels voor hoge treksterkte bij lage rek. De vervormingen zijn gering. In combinatie met het bitumen ontstaat een spanningabsorberend membraan (SAMI). Dit voorkomt ook het binnendringen van vocht in de asfaltconstructie en verbetert de hechting tussen het bestaande asfalt en de overlaging. Het non-woven ligt tussen de bitumenlaag en het asfalt, dat met 130 °C wordt aangebracht. Het bitumen trekt door naar de asfaltlaag erboven, zodat een 14 cm dik geheel ontstaat. De asfaltwapening zit 7 tot 8 cm onder de deklaag.

geosynthetics asfalt ruggegraat 1090306

‘Asfalt kan goed tegen druksterkte en slecht tegen treksterkte’, legt Marco Hazenkamp (technical salesmanager TenCate Geosynthetics) uit. ‘Het bijzondere van basalt is dat het een hoge treksterkte en lage rek heeft. Daardoor krijgt het een grote materiaalstijfheid. Zo geef je asfalt preventief al ruggegraat mee. De wapening geeft extra kracht aan het asfalt, zodat de levensduur van de weg wordt verlengd. Basalt wordt goed opgenomen in het bitumen, met name dat uit Venezuela, en in het asfalt. Je krijgt dus een meer asfalteigen product. Voor regeneratieasfalt kun je bijna 100% hergebruiken.’

geosynthetics asfalt ruggegraat IMG_1018
Basaltvezels in de asfaltwapening geven extra kracht aan het asfalt, zodat de levensduur van de weg wordt verlengd. ‘Je geeft asfalt preventief al ruggegraat mee.’

TenCate Polyfelt® PGM wordt vaak toegepast bij nieuwe asfaltoverlagingen over verhardingen met bestaande scheuren. De glasvezelwapening kan hoge treksterktes opnemen, voordat het asfalt scheurt of spoorvorming optreedt. Dat betekent verlenging van de levensduur van de weg en reductie van onderhoudskosten. ‘Deze asfaltwapening wordt alom geprezen.’

geosynthetics asfalt ruggegraat 1090333

Het product wordt wereldwijd toegepast, zoals op vliegvelden, containerterminals en snel- en provinciale wegen. TenCate Polyfelt® PGM-G asfaltwapening laat zich eenvoudig transporteren en is heel vlak en strak te verwerken. Installatie kan machinaal of handmatig geschieden, ook in bochten en over oneffen oppervlakken.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)