TenCate solutions

Ontwateringsprojecten in Rio de Janeiro

Dewatering projects in Rio de Janeiro

TenCate Geosynthetics is betrokken bij een tweetal grote onwateringsprojecten in Rio de Janeiro (Brazilië). Het betreft de reiniging van het Canal do Fundão en de verwijdering en ontwatering van verontreinigd sediment bij Sepetiba Bay, even ten westen van deze stad.

In partnerschap met Allonda Comercial de Geossintéticos Ambientais ltda in Brazilië is TenCate Geosynthetics betrokken bij een tweetal grote onwateringsprojecten. Het betreft de reiniging van het Canal do Fundão bij Rio de Janeiro en de verwijdering en ontwatering van verontreinigd sediment bij Sepetiba Bay, even ten westen van deze stad.

Ontwatering met TenCate Geotube® technologie is een effectieve, sterke en duurzame systeemoplossing en qua kosten een aantrekkelijk alternatief voor traditionele waterbouwkundige constructies.

Het op een na grootste project met TenCate Geotube® containers op het zuidelijk halfrond betreft het Canal do Fundão bij Rio de Janeiro (Brazilië). Dit 6,5 km lange kanaal is vervuild geraakt door de lozing van petrochemische reststoffen. Medio 2011 zal het Canal do Fundão gereinigd zijn en de natuurlijke circulatie van schoon water hersteld.

Inmiddels vindt bij Sepetiba Bay (foto), voor de kust even ten westen van Rio de Janeiro, de afronding plaats van een vergelijkbaar project. Hier gaat het om de verwijdering en ontwatering van ruim 550.000 m3 met PCB’s (giftige organische chloorverbindingen) en zware metalen verontreinigd bezinksel. Deze verontreiniging wordt in TenCate Geotube® containers onwaterd en opgeslagen. De reiniging is nodig omdat in deze baai een nieuwe zeehaven wordt gerealiseerd. Medio maart zal dit omvangrijke project tot een goed einde zijn gebracht – effectief, rendabel en met minimale impact op het milieu.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)