TenCate solutions

Ontwateringsproject Almeirim (Portugal)

Dewatering project in Almeirim (Portugal)

TenCate Geosynthetics heeft TenCate Geotube®-containers geleverd ten behoeve van een ontwateringsproject in Almeirim (Portugal). Het betreft de verwijdering en ontwatering van 12.500 m³ organisch slib. Dit eerste project in Portugal is het resultaat van de samenwerking van TenCate Geosynthetics met Ashland Hercules Water Technologies en Geosin, de lokale partner.

TenCate Geosynthetics en Ashland Hercules Water Technologies werken nauw samen bij het op de markt brengen van geïntegreerde oplossingen voor ontwatering op basis van TenCate Geotube® en polymeren. TenCate levert het ontwateringssysteem en ondersteunt klanten in binnen- en buitenland bij het opzetten van de installatie. 

Opgeslagen organisch slib wordt ontwaterd

Het project betrof de verwijdering en ontwatering van twee opslagbassins met 12.500 m³ organisch slib bij een grote producent van vruchtensappen. Bij het productieproces komt restwater vrij met organisch afval. Dit slib wordt opgeslagen in twee bassins. TenCate Geosynthetics is al jaren wereldleider in het ontwateren van slib uit lagunes. Organisch slib is met de gangbare technieken niet eenvoudig te ontwateren. De TenCate Geotube® technologie biedt voor een dergelijk proces verschillende voordelen. Het is een kosteneffectieve oplossing, de impact op het milieu is minimaal, er kunnen in relatief korte tijd grote hoeveelheden mee worden verwerkt en er is minimale mankracht bij vereist.

Cruciaal is de juiste dosering van polymeren in combinatie met de geselecteerde TenCate Geotube® container. Deze oplossing biedt de klant de grootste zekerheid en betrouwbaarheid. Wie dit goed kan, heeft veel marktpotentieel. Environmental dredging (milieuverantwoord baggeren) is een interessante niche in de baggermarkt. Met de juiste partners in de keten die kunnen profiteren van de kennis en ervaring van TenCate kunnen dergelijke werken worden geïdentificeerd en rendabel gemaakt.

TenCate Geotube® weefsel

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)