TenCate solutions

Ontwatering van vervuild slib

Dewatering of contaminated sediments

TenCate Industrial Fabrics levert oplossingen om materiaal uit het water te halen, met unieke filter- en opvangeigenschappen. Het filterdoek met zijn hoge capaciteit is van een zeer sterk geweven doek. Deze technologie kan uitermate behulpzaam zijn voor toepassingen als marine herstelmethoden, verwerking van delfstoffen en mineralen, elektriciteits- en nutsinstallaties, pulp- en papierindustrie en industriële, agriculturele of aquaculturele bedrijven.

Sediment

Onze ontwateringtechnologie laat het overtollig water afvloeien via kleine poriën in het doek, terwijl het doek fijne specie, gevaarlijke verontreinigde grond of baggerafval tegenhoudt. Het resultaat is een effectieve droging en volumereductie van de specie. Het water dat vrijkomt van het drogingproces kunt u opnieuw gebruiken of terugleiden naar natuurlijke waterwegen.

Na de laatste cyclus van materiaalopvang en waterafvoer wordt het opgevangen korrelmateriaal in de TenCate filtratiebuizen nog steeds steviger door middel van droging, hetgeen de resterende waterdamp de gelegenheid biedt te ontsnappen via de kleine poriën van het doek. De opgevangen vaste stof in de buisvormige houder kunt u nu op de juiste wijze afvoeren. Deze droogtechnologie biedt een milieuvriendelijke en voordelige oplossing om baggermateriaal en industriespecie te verwerken. U kunt het ter plekke toepassen zonder de industriële processen te verstoren.

Systeembenadering

Dewatering system with TenCate Geotubes

Polluted and contaminated sludge (1) Verontreinigd en vervuild slib uit bijvoorbeeld rivieren, mijnbouw, landbouw, licht industriële gebieden, afvalwaterzuivering en papierfabrieken.

Polymer dosing unit (2) Polymeerdoseereenheid waar toepassingsspecifieke polymeren (veilig voor het milieu) aan het slib worden toegevoegd.

Mixing sludge and polymers (3) Slib en polymeren vermengen, de vaste stoffen hechten aan elkaar en kunnen niet uit de Geotube® wegstromen.

TenCate Geotube TenCate Geotube

(4) Droogsysteem: Schoon effluent water stroomt gewoon uit de buis naar het afvoerwaterbassin. De vaste stoffen blijven achter in het TenCate Geotube® droogsysteem

TenCate Nicolon TenCate Nicolon   TenCate Polyfelt

(5) Afvoerwaterbassin van TenCate Nicolon® ondoordringbaar, versterkt geomembraan met deklaag en TenCate Polyfelt® ongeweven materiaal om dit geomembraan te beschermen

Drainage basin with TenCate Miragrid TenCate Miragrid

(6) De bodem van het afvoerwaterbassin is bedekt met een laag grint. Daarover bevindt zich TenCate Miragrid om te verhinderen dat het grint het TenCate Geotube® droogsysteem beschadigt

Clear filtrate(7) Schoon filtraat dat in veel gevallen opnieuw gebruikt of teruggeleid kan worden naar natuurlijke waterwegen.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)