TenCate solutions

Geosynthetics in de Volgermeerpolder

Geosynthetics in the Volgermeerpolder

De Volgermeerpolder, ooit stortplaats voor zwaar verontreinigd huishoudelijk en industrieel afval, is gesaneerd en omgevormd tot natuurgebied. Het is de omvangrijkste bodemsanering uit de Nederlandse geschiedenis. Met behulp van TenCate Geotube® is schone bagger omgevormd tot een schone leeflaag boven op de afdichting. Met TenCate GeoDetect® wordt in een van de bassins die boven op de leeflaag zijn aangelegd de afdichting van het afval gemonitord.

Op www.tencategeodetect.com bevindt zich een linkje naar een You-tube filmpje over de installatie en de eerste metingen.

Ontwerp en beeld: Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw, Prinsengracht 253, 1016 GV Amsterdam, 020 6224431

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)