TenCate solutions

TenCate Geotube®-technologie voor ontwatering

TenCate Geotube® technology for dewatering

De TenCate Geotube®-technologie wordt toegepast om kusten te beschermen, stranden te herbouwen, land terug te winnen en verontreinigd water op te slaan en filteren. TenCate Geotube® is een sterke, duurzame methode en een kosteneffectief alternatief voor traditionele waterbouwkundige constructies.

De TenCate Geotube® -technologie is wereldwijd al bij meer dan 2.000 projecten toegepast. Daarbij ging het om bijvoorbeeld herstel van kusten zoals op Grand Isle na de orkaan Katrina, de reiniging van meren in bijvoorbeeld Zweden en rivieren als Canal do Fundão (Brazilië) of de ontwatering van vervuild proceswater, zoals bij een energiecentrale aan East River in Brooklyn (New York).

De inlaattunnel voor koelwater ten behoeve van een energiecentrale aan East River in Brooklyn (New York) slibde dicht door sediment uit de rivier. Voor opslag, filtering en ontwatering van het sediment was rondom de centrale geen plaats. Door de dichte bebouwing was de toegang tot de centrale beperkt. Traditionele methodes bleken te traag en te kostbaar of sorteerden te weinig effect. De oplossing: TenCate Geotube®-technologie in combinatie met biopolymeren van Mineral Processing Services (MPS).

Verontreiningd water wordt in de TenCate Geotube®-containers gepompt

Biopolymeren
Voor opslag, filtering en ontwatering waren vier TenCate Geotube®-containers nodig. Deze werden verdeeld over twee platbodems (elk 15 x 43 meter), die naast de centrale en boven de inlaattunnel werden vastgelegd. Het sediment werd afgevoerd naar een behandelsysteem op basis van biopolymeren en vervolgens in de containers gepompt. Naarmate het slib ontwaterde, liep het gefilterde water in het ruim van de platbodems. Vandaaruit kon het zonder verdere behandeling worden teruggebracht in East River.
 

De droge bestanddelen uit de containers werden afgevoerd naar een stortplaats in New Jersey

Op basis van het behaalde resultaat zal de TenCate Geotube®-technologie ook worden toegepast bij een tweede centrale van deze eigenaar. De bijbehorende specificaties zijn bovendien uitgangspunt bij toekomstige ontwateringsprojecten.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)