TenCate solutions

Oeverherstel industrieterrein Zutphen

Bank restoration industrial terrain Zutphen

TenCate Geotube® technologie speelde een belangrijke rol bij de revitalisatie van De Mars, een 200 ha groot industrieterrein in Zutphen. Door toepassing van deze technologie kon verontreinigde bagger veilig worden opgeslagen en oevers worden hersteld.

Onderdeel van de revitalisatie is vergroting van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor vrachtwagens en de scheepvaart. Daarvoor was het noodzakelijk de industriehaven en de 400 meter lange invaart vanaf de IJssel uit te baggeren en de afgekalfde noordelijke oever langs de invaart te herstellen. Door toepassing van TenCate Geotube® technologie (in combinatie met polymeertechnologie) kon een groot deel van de bagger veilig worden opgeslagen en vervolgens in de oever worden verwerkt.

Met het resterende deel van de bagger kon in een voormalige ontgrondingsput (op de voorgrond) een ‘natuurvriendelijke’ oever worden gerealiseerd. Oplossingen met TenCate Geotube® technologie bieden een aantal voordelen. Ze zijn kostenefficiënt, combineren ontwatering met oeverherstel, hebben vrijwel geen impact op het milieu en zijn duurzaam.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)