TenCate solutions

Constructie keerwanden bij verbreding spoorlijn

Retaining wall with element of green

Met gebruikmaking van geosynthetics van TenCate is een keerwand gerealiseerd ten behoeve van verbreding van de spoorbaan tussen Hamilton en Toronto (Canada). Met TenCate Miragrid® is een nieuwe en robuuste helling gerealiseerd. Toepassing van dit materiaal had bij het project kreeg een groen randje: volledig herstel van de habitat van Sunfish Pond, een naastgelegen vijver met zeldzame vissoorten.

TenCate Miragrid®  voor versterking van de helling

De bestaande spoorbaan op de 16 meter hoge spoordijk bood onvoldoende ruimte voor uitbreiding. Door verbreding dreigde de natuurlijke habitat en de visstand van Sunfish Pond verstoord te worden. De oplossing: de combinatie van geosynthetics en een damwand van 5 meter hoog en 180 meter lengte. Boven op deze wand, tegen de bestaande helling aan, werd een met TenCate Miragrid® versterkte helling aangelegd.

 

Voor de opbouw moest de begroeiing op de bestaande helling wijken. Geluk bij een ongeluk: het stelde de Botanical Gardens in staat de niet-inheemse aanplant te vervangen door plantensoorten die hier van origine voorkomen. Daarmee was de natuurlijke habitat in dit gebied hersteld en verbeterd.De verbrede en versterkte helling is gereed voor een derde spoorlijn

Voor de betrokken partijen demonstreert dit project hoe dankzij TenCate Geosynthetics met ‘groene engineering’ succesvol resultaten kunnen worden bereikt.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)