2016

18 augustus 2016

TenCate Grass benoemt Michael Vogel als global group director

Per 1 september is Michael Vogel benoemd als global group director van TenCate Grass. Als voormalig CEO van Ammeraal Beltech heeft de heer Vogel met succes een groeistrategie geïmplementeerd, die de onderneming naar de volgende fase in haar ontwikkeling heeft geleid. Voorts heeft hij diverse andere leidende posities bekleed bij internationaal opererende ondernemingen.

Het hoofdkantoor van TenCate Grass zal worden gevestigd in Nederland teneinde de wereldwijde kernactiviteiten samen te voegen op één locatie. Dit creëert een slanke organisatiestructuur, waardoor adequaat kan worden gereageerd op de eisen van de wereldwijde kernmarkten.

De heer Vogel zal Guido Vliegen, de huidige groepsdirecteur, opvolgen. De heer Vliegen gaat als vice-president voor Noord- en Zuid-Amerika leiding geven aan de verdere expansie van de Grass-groep in deze geografische regio.

De kunstgrasactiviteiten van TenCate zijn de laatste jaren gegroeid, waarbij de nadruk heeft gelegen op brand management, innovatie en kwaliteit. Kwaliteits-bewustzijn, persoonlijke veiligheid en duurzaamheid zijn van toenemend belang binnen de waardepropositie van TenCate.

De organisatie past zich aan bij de toegenomen eisen van eindgebruikers en strategische partners van de groep teneinde de leidende posities in de wereldwijde kunstgrasmarkt te behouden.

Download: Persbericht TenCate Grass inzake benoeming Michael Vogel als global group director
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)