2016

12 januari 2016

TenCate geeft voorlopige indicatie jaarcijfers 2015

Op basis van voorlopige rapportages gaat TenCate uit van een omzet in het boekjaar 2015 van circa € 1.160 miljoen (2014: € 1.042 miljoen) en van een EBITDA (voor eenmalige posten) van circa € 97,5 miljoen (2014: € 84,6 miljoen). 

De autonome omzetgroei* over het gehele jaar 2015 was op basis van voorlopige cijfers circa 5% (2014: 4%) en de nettoschuld per ultimo 2015 bedroeg circa € 193 miljoen (ultimo 2014: € 216 miljoen). 

In oktober 2015 gaf TenCate aan voor geheel 2015 een autonome omzetgroei* te verwachten van circa 4%, vergelijkbaar met 2014, en EBITDA (voor eenmalige posten) van circa € 95 miljoen.

Het reguliere jaarafsluitingsproces heeft nog niet plaatsgevonden en kan leiden tot wijzigingen. Bovengenoemde indicatieve cijfers zijn gebaseerd op voorlopige interne rapportages en zijn niet gecontroleerd door de accountant.
De definitieve jaarcijfers 2015 zullen worden gepubliceerd op vrijdag 26 februari 2016.

Openbaar bod
Op 20 juli 2015 kondigde Tennessee Acquisition B.V., een consortium van investeerders onder leiding van Gilde Buy Out Partners, aan voornemens te zijn een openbaar bod op alle uitstaande aandelen Koninklijke Ten Cate NV uit te brengen. Het biedingsbericht en de standpuntbepaling zijn gepubliceerd op 21 oktober 2015. Op 21 december 2015 werd de aanmeldingstermijn verlengd tot en met 14 januari 2016 om 17.40 uur.

* De genoemde autonome omzetgroei in 2015 is de toename van de omzet gecorrigeerd voor de desinvestering van TenCate Enbi en Xennia Technology alsmede voor valutaeffecten.

Koninklijke Ten Cate NV

Almelo, dinsdag 12 januari 2016

Download: 160112 Persbericht TenCate inzake voorlopige indicatie jaarcijfers 2015
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)