2016

26 augustus 2016

Benoeming Jan Albers tot voorzitter raad van bestuur TenCate

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. gehouden op donderdag 25 augustus 2016 te Almelo is de heer ir. J.H.L. (Jan) Albers (1952) benoemd tot lid en voorzitter van de raad van bestuur met de titel van chief executive officer (CEO). 

Jan Albers was sinds 29 januari 2016 voorzitter van de raad van commissarissen van TenCate en heeft deze functie neergelegd. De heer ir. B.T. (Boudewijn) Molenaar (1953), lid van de raad van commissarissen van TenCate, zal de positie van Jan Albers als voorzitter van de raad van commissarissen overnemen. 

Tevens is tijdens deze algemene vergadering prof. dr. ir. F.J.A.M. (Fred) van Houten (1951), op aanbeveling van de centrale ondernemingsraad, benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Prof. Fred van Houten is vakgroepvoorzitter Ontwerp, Productie en Management en professor Design Engineering aan de Universiteit Twente (UT). Daarnaast vervult de heer Van Houten een aantal nevenfuncties, waaronder het lidmaatschap van de raad van commissarissen van Apollo Vredestein B.V. 

Nadere gegevens over de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen staan vermeld op de website van TenCate (www.tencate.nl).

Download: 160826 Persbericht TenCate inzake benoeming voorzitter raad van bestuur
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)