2016

4 april 2016

Benoeming Ir L. de Vries als commissaris Koninklijke Ten Cate N.V.

Na 26 jaar verbonden te zijn geweest aan Koninklijke Ten Cate N.V. (TenCate), waarvan bijna 16 jaar als bestuursvoorzitter en CEO, heeft de heer Loek de Vries in goed onderling overleg met de Raad van Commissarissen besloten om terug te treden. De Raad van Commissarissen beraadt zich op korte termijn over hoe in de opvolging van de heer De Vries zal worden voorzien. De Raad van Commissarissen heeft de heer De Vries uitgenodigd zitting te nemen in de Raad van Commissarissen, waartoe hij heeft verklaard graag beschikbaar te zijn. De heer De Vries zal daarom tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders als commissaris worden voorgedragen.

De heer De Vries begon zijn loopbaan bij TenCate in Almelo in 1990 als Groepsdirecteur TenCate Advanced Textiles en wist in snel tempo carrière te maken. Hij vervulde verschillende functies, waaronder sinds 23 augustus 2000 de functie van CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Als CEO was de heer De Vries succesvol in het bewerkstelligen van de volledige transformatie van TenCate tot een hoogwaardige technischtextielmultinational, leidend in bepalende wereldwijde niches, zoals kunstgras, composieten, geotextiel en beschermende kleding.

Loek de Vries: "Nu het openbaar bod en delisting van TenCate succesvol zijn afgerond, was het voor mij tijd om de balans op te maken. De nieuwe fase waar TenCate nu in gaat is een natuurlijk moment om plaats te maken voor de volgende generatie." 
Jan Albers, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Wij zijn de heer De Vries bijzonder erkentelijk voor alles wat hij in de 26‎ jaren dat hij verbonden is geweest aan TenCate voor de onderneming heeft betekend. TenCate heeft veel aan hem te danken. Wij respecteren zijn besluit om terug te treden en zien er naar uit hem als lid van de Raad van Commissarissen van TenCate te verwelkomen."

Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, maandag 4 april 2016

Download: 160404 Persbericht TenCate inzake benoeming Ir Loek de Vries als commissaris van Koninklijke Ten Cate NV.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)