2015

22 oktober 2015

TenCate trading update derde kwartaal 2015

Kerncijfers

 in miljoenen euro’s

2015 Q3

 2014 Q3

 Omzet

296,6

277,1

 Autonome omzetgroei

+ 2%

+ 3%

 EBITA*

19,5

17,8

 EBITA*-marge

6,6%

6,4%

 Nettowinst voor eenmalige posten

11,6

9,2

 Nettowinst (IFRS)

7,2

9,2

 Nettoschuld

195,2

206,9

 Schuldratio

2,24

2,82

* EBITA, EBITDA en EBITA-marge zijn in dit bericht exclusief eenmalige posten, tenzij anders aangegeven.

TenCate heeft in het derde kwartaal van 2015 een omzet gerealiseerd van € 297 miljoen (2014 Q3: € 277 miljoen, autonome omzetgroei 2%). Het concern profiteerde vooral van de sterke groei van TenCate Grass. Op autonome basis was de omzet van TenCate Advanced Armour en van TenCate Geosynthetics lager.

Het nettoresultaat is beïnvloed door eenmalige lasten van in totaal € 4,4 miljoen, gerelateerd aan kosten in verband met het openbaar bod op TenCate en de vorming van een voorziening debiteuren.

De nettoschuld nam af tot € 195 miljoen. De schuldratio verbeterde tot 2,24 per kwartaaleinde (september 2014: 2,82).

Voor het gehele jaar 2015 handhaaft TenCate de verwachting van autonome groei vergelijkbaar met 2014. Het is de verwachting dat EBITDA voor eenmalige posten uitkomt op circa € 95 miljoen (2014: € 85 miljoen).

De jaarresultaten worden gepubliceerd op vrijdag 26 februari 2016. 

Sector Advanced Textiles & Composites

In het derde kwartaal was de afzet van beschermende weefsels voor militairen zoals verwacht. De omzet in TenCate Defender™ M nam sterk toe in vergelijking met het derde kwartaal van 2014. Beschermende weefsels voor de industrie ondervonden in toenemende mate hinder van negatieve ontwikkelingen in de olie- en gassector, als gevolg van de sterk gedaalde olieprijs op de wereldmarkt.

De omzetstijging van TenCate Advanced Composites was vooral een reflectie van de trend van groeiende volumes in aerospace (structuurdelen en radomes). De belangstelling van grote vliegtuigbouwers voor thermoplastisch composieten neemt toe. In het vierde kwartaal van 2015 verwacht TenCate een begin te maken met een nieuw kwalificatieproces voor de uitbreiding van de toepassing van haar thermoplastisch composieten in de fabricage van onderdelen voor toekomstige generaties verkeersvliegtuigen.

Het orderboek van TenCate Advanced Armour neemt toe. Dit is niet zichtbaar in de huidige financiële resultaten, die zwak bleven ondanks de herstructurering binnen deze marktgroep. De hoeveelheid onderhanden werk in de Verenigde Staten bleef op een zeer laag niveau door voortdurende beperkingen in de defensiebegroting.

Sector Geosynthetics & Grass

TenCate Geosynthetics behaalde een op autonome basis lagere kwartaalomzet, met name in de Verenigde Staten. TenCate heeft onlangs een belangrijke overeenkomst gesloten inzake de levering van geotextiel en TenCate Geotube® ontwateringstechnologie voor een groot project in Brazilië. Aanvang van de leveringen onder deze overeenkomst wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2015.

Binnen TenCate Grass groeide de omzet van kunstgrascomponenten en kunstgrassystemen. GreenFields in de Verenigde Staten boekte solide omzetgroei op basis van de versterkte marktpositie. 

Openbaar bod

Op 20 juli 2015 kondigde een consortium van investeerders onder leiding van Gilde Buy Out Partners aan voornemens te zijn een openbaar bod op alle uitstaande aandelen Koninklijke Ten Cate NV uit te brengen. Het biedingsbericht en de standpuntbepaling zijn gepubliceerd op 21 oktober 2015. De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op maandag 7 december 2015. 

Verklaring

In het kader van het door Tennessee Acquisition B.V. uitgebrachte bod op alle gewone aandelen in TenCate en op verzoek van de AFM, verklaart TenCate, op basis van de beschikbare informatie, dat deze trading update over het derde kwartaal van 2015 zorgvuldig is opgesteld en, voor zover op ondergenoemde datum bekend of redelijkerwijs bekend zou moeten zijn, geen materiële onjuistheden bevat noch, naar inzicht van TenCate, misleidend is. 

Koninklijke Ten Cate NV
Almelo, donderdag 22 oktober 2015

Download: 151022 Persbericht TenCate re Trading Update Q3 2015.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)