2015

9 april 2015

TenCate aandeelhouders stemmen in met dividend over 2014 van € 0,50 per aandeel

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. op donderdag 9 april 2015 is het dividend over het boekjaar 2014 vastgesteld op € 0,50 (2013: € 0,50) per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

Het dividend wordt uitgekeerd ten laste van de vrij uitkeerbare reserves, naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten dan wel in gewone aandelen. Op de uitkering in contanten zal 15% dividendbelasting worden ingehouden. De waarde van het stockdividend zal de waarde van het contante dividend met 0 tot 3% overtreffen.

Notering ex-dividend zal plaatsvinden op maandag 13 april 2015. De record date voor het dividend is vastgesteld op dinsdag 14 april 2015 na beurs. Aandeelhouders wordt tot 15:00 uur CET op donderdag 30 april 2015 de gelegenheid geboden hun keuze met betrekking tot het keuzedividend via hun bank of commissionair kenbaar te maken. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de omwisselverhouding van het stockdividend bekendgemaakt. Het dividend wordt vanaf woensdag 6 mei 2015 betaalbaar gesteld.

Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, donderdag 9 april 2015

Download: 150409 Persbericht TenCate inzake dividend 2014.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)