2015

9 december 2015

TenCate heeft geen concrete voorstellen ontvangen anders dan van Gilde

In de media zijn in de afgelopen tijd diverse artikelen verschenen waarin wordt gerefereerd aan toenaderingen door andere partijen dan Gilde Buy Out Partners. TenCate benadrukt met klem dat in geen van deze gevallen sprake was van een concreet voorstel. Zoals eerder vermeld is TenCate in de afgelopen jaren door meerdere partijen benaderd, wat nooit geresulteerd heeft in een concreet bod. Na aankondiging van het bod van Gilde is TenCate door geen enkele partij meer benaderd.

Vandaag citeert het Financieele Dagblad uit een brief van private equity partij Waterland die in april 2015 is gestuurd aan TenCate. Ook in dit geval was van een concreet voorstel geen sprake. Waterland vraagt in haar brief om “kennismakingsgesprek met TenCate om van gedachten te wisselen over ontwikkelingen in de markten waarin TenCate actief is, en over een mogelijke samenwerking tussen TenCate en Waterland”. De Boards van TenCate hebben zorgvuldig hun fiduciaire plichten afgewogen en geconcludeerd dat de brief, vanwege het ontbreken van een concreet voorstel, onvoldoende aanleiding bood voor een gesprek. Nadien is niets concreets meer van Waterland vernomen. 

Zoals beschreven in het Offer Memorandum staat het Waterland, of iedere andere partij‎, vrij om TenCate te benaderen met een mogelijk hoger bod, en kan TenCate onder die omstandigheden in gesprek gaan met een dergelijke partij. Momenteel is er maar één concreet bod, en dat is het lopende bod van € 24,60 van het consortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners.

Koninklijke Ten Cate NV

Almelo, woensdag 9 december 2015

Download: 151209 Persbericht TenCate inzake publiciteit
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)