2015

1 december 2015

TenCate Field in a box™ voor community empowerment en duurzame ontwikkeling

Op tal van plekken in de wereld ontbreekt het aan mogelijkheden voor jongeren om te sporten, onderwijs te volgen en zich in sociaal opzicht te ontwikkelen. Het TenCate Field in a box™ systeem van TenCate Grass verbindt sport met sociale, educatieve en economische doelstellingen. Het kan bijdragen aan de werkgelegenheid en versterking van de lokale gemeenschap (community empowerment). 

TenCate Field in a box™ speelt ook in op de 17 global goals van de VN voor duurzame ontwikkeling.   

TenCate Field in a Box SDGs

Tot voor kort kende de Verenigde Naties acht Millennium Development Goals. Het was de bedoeling dat in 2015 alle doelen gehaald zouden zijn. Daarmee is een halvering van het aantal mensen dat in armoede leeft gerealiseerd, hebben meer personen toegang tot onderwijs gekregen en is er een toename van politieke participatie van vrouwen. 

In september 2015 formuleerde de VN de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs). Deze SDGs zijn voor de komende 15 jaar de belangrijkste doelen van de organisatie voor duurzame ontwikkeling: om de armoede uit te bannen, het welzijn te versterken, het milieu te beschermen en de klimaatverandering aan te pakken. Realisering van deze Sustainable Development Goals moet ertoe leiden dat de wereld in 2030 vrij is van armoede, honger en ziektes en dat er oplossingen gevonden zijn voor problemen op het gebied van water, sanitatie, klimaat en energie. Met TenCate Field in a box™ speelt TenCate in op deze 17 global goals. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)